BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rybicka Aneta (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Modele preferencji konsumentów
Models of Consumers' Preferences
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (14), 2004, nr 1021, s. 293-302, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zastosowania metod ilościowych
Keyword
Teoria preferencji, Preferencje konsumenta, Badanie preferencji konsumenckich
Preference theory, Consumer preferences, Consumer preferences research
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono najważniejsze modele preferencji oraz modele zależności zachodzących między zmiennymi objaśniającymi. Obydwie grupy modeli są wykorzystywane w badaniach preferencji na etapie pomiaru i analizy preferencji. Znajdują one zastosowanie zarówno w metodach conjoint analysis, jak i wyborów dyskretnych. (fragment tekstu)

One of the most important elements of marketing research become research of attitude and preference of consumers. Knowledge about their attitudes and preferences and adequate adapting products or services to this preferences and attitudes by companies guarantees to achieving of profits. The paper presents basic models of preferences and attitudes and composition rule using in measurement of consumers' preferences, in which we use e.g. decompositional methods: traditional conjoint analysis and discrete choice methods. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bazarnik J., Grabiński Т., Kąciak E., Mynarski S., Sagan A. (1992), Badania marketingowe. Metody i oprogramowania komputerowe, Canadian Consortium of Management Schools. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Warszawa-Kraków.
  2. Bąk A. (1998), Wybrane problemy badań nad własnościami algorytmów conjoint analysis, [w:] Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 45-54.
  3. Bąk A. (2000), Conjoint analysis jako metoda pomiaru postaw i preferencji konsumentów, [w:] M. Walesiak (red.), Pomiar w badaniach rynkowych i marketingowych, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 856, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 69-81.
  4. Green P.E., Srinivasan V. (1978), Conjoint Analysis in Consumer Research: issues and Outlook, "Journal of Consumer Research", September, nr 5, s. 103-123.
  5. Hair J.F., Anderson R.E., Tatham R.L., Blach W.C. (1995), Multivariate Data Analysis, Englewood Cliffs, Prentice-Hall.
  6. Lilien G.L., Kotler P., Moorthy S.K. (1992), Marketing Models. Englewood Cliffs, Prentice-Hall.
  7. Sagan A. (1998), Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  8. Sztucki T. (1998), Encyklopedia marketingu. Definicje, zasady, metody, Agencja Wydawnicza Placet. Warszawa.
  9. Walesiak M., Bąk A. (2000), Conjoint analysis w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  10. Zwerina K. (1997), Discrete Choice Experiments in Marketing, Heidelberg-New York, Physica-Verlag.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu