BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sej-Kolasa Małgorzata (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Metoda taksonomii wrocławskiej w klasyfikacji gmin
Wrocław Taxonomic Analysis Method for Categorising the Communes
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (14), 2004, nr 1021, s. 303-314, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zastosowania metod ilościowych
Keyword
Taksonomia wrocławska, Zastosowanie taksonomii, Gmina, Klasyfikacja
Wroclaw taxonomy, Application of taxonomy, District, Classification
Note
summ.
Abstract
Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Wśród zadań, którymi musi zajmować się gmina, najczęściej wymienia się szeroko rozumianą ochronę środowiska, gospodarkę komunalną, lokalne drogi i transport, ochronę zdrowia, oświatę, kulturę, handel itd. Każde z tych zadań ma aspekt ekologiczny, bowiem w większym lub mniejszym stopniu wpływa na stan środowiska lub środowiskowe uwarunkowania jakości życia mieszkańców. Podstawę skutecznego zarządzania środowiskiem stanowi rzetelna analiza środowiskowych, gospodarczych i społecznych uwarunkowań rozwoju gminy. Przedmiotem analizy są uwarunkowania, które bezpośrednio decydują o możliwościach realizacji przez gminę polityki rozwoju. Punktem wyjścia do tej analizy jest ocena stopnia rozwoju gminy. Gminom o zbliżonym poziomie rozwoju i porównywalnych uwarunkowaniach przestrzennych można zaproponować podobne strategie i programy rozwoju. (fragment tekstu)

A starting point for formulation of strategies and programmes for development at the local level is performance of an assessment of the development level of communes. Groups of objects sharing the examined characteristics can be offered similar development strategies. One of applicable methods of categorising the multi-attribute objects is the Wrocław taxonomic analysis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Borkowska-Domańska E., Jasinkiewicz M. (1998), Jak budować program ekorozwoju w gminie miejskiej. Agenda 21 tom III, Regionalny Ośrodek Ekorozwoju Fundacji Karkonoskiej w Jeleniej Górze, Jelenia Góra-Warszawa-Kraków.
  2. Borys T. (1998), Jak budować program ekorozwoju. Informacje ogólne, Regionalny Ośrodek Ekorozwoju Fundacji Karkonoskiej w Jeleniej Górze, Jelenia Góra-Warszawa-Kraków.
  3. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1983), Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa.
  4. Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
  5. Nowak E. (1995), Taksonomiczna analiza struktury kosztów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
  6. Opracowanie modelu wdrożeniowego wskaźników zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym w ramach Banku Danych Regionalnych (2001), Ministerstwo Środowiska; Warszawa.
  7. Poskrobko B. (1998), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa.
  8. Sej-Kolasa M. (2002), Podstawy zarządzania informacją o środowisku, Wydawnictwo AE, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu