BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniak Ryszard (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Title
Dochody własne gmin Dolnego Śląska
Own Resources of Gminas of Lower Silesia
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (14), 2004, nr 1021, s. 326-334, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Zastosowania metod ilościowych
Keyword
Dochody gminy, Budżet gminy
Local revenues, District budget
Note
summ.
Country
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstract
Celem pracy jest analiza danych dotyczących dochodów własnych, mająca ustalić zakres samodzielności finansowej gmin na przykładzie Dolnego Śląska w latach 1991-2001. Dyskusja dotycząca dochodów jest nierozłącznie związana z samodzielnością gminy i toczy się praktycznie nieprzerwanie od 1990 roku. Właśnie z tego względu podjęto próbę zbadania wskazanej problematyki. (...) W opracowaniu zastosowano metody analizy opisowej i statystycznej, wykorzystując w tym celu ustalenia doktryny, obowiązujące źródła prawa, praktykę samorządową oraz obliczenia własne. Wydaje się, że zastosowana metoda badawcza umożliwi realizację celu pracy. (fragment tekstu)

Article is based on assumption that financial independence of gminas is determined by own r sources and its participation in general revenue. Presented research concerns own resources of gminas of Lower Silesia in 1991 - 2001, based on data obtained from Regional Account House in Wroclaw The estimation of financial independence of gminas in research period has been performed on this base. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Borodo A., Finanse publiczne Rzeczpospolitej Polskiej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2000.
  2. Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000.
  3. Chojna-Duch E., Kornberger-Sokołowska E., Dochody gmin z podatków i opłat, Ecostar Twigger, Warszawa 1998.
  4. Denek E., Sobiech J., Wolniak J., Finanse publiczne, PWN, Warszawa 2001.
  5. Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
  6. Patrzałek L., Finanse samorządowe, Wydawnictwo AE, Wrocław 1999.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu