BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kleta Henryk (Politechnika Śląska), Heyduk Adam (Politechnika Śląska), Joostberens Jarosław (Politechnika Śląska)
Title
Akwizycja i przetwarzanie obrazu z systemu wizyjnego dla monitorowania stanu obudowy szybowej
Image Acquisition and Processing in the Machine Vision System for Mineshaft Lining Monitoring
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Informatyka i Ekonometria (8), 2016, nr 308, s. 83-94, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Górnictwo, Monitoring, Bezpieczeństwo, Analiza obrazu
Mining sector, Monitoring, Security, Image analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Precyzyjna lokalizacja zarejestrowanych w strumieniu wideo uszkodzeń jest istotnym czynnikiem warunkującym efektywny monitoring wizyjny stanu technicznego obudowy szybowej - zwłaszcza w szybach bez stałych urządzeń wyciągowych, gdzie bezpośredni dostęp do obmurza szybu jest mocno utrudniony. W referacie przedstawiono wybrane problemy istotne z punktu widzenia oceny usytuowania zaobserwowanych uszkodzeń obudowy szybowej w szybie kontrolowanym za pomocą systemu wizyjnego. Uwzględniono specyficzne zagadnienia związane z odchyleniem kamery od osi szybu. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na stanowisku laboratoryjnym w Katedrze Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej.(abstrakt oryginalny)

Precise location of damages recorded in the video stream is an important factor for efficient video monitoring of the mineshaft lining technical condition - especially in the mineshafts without hoisting facilities where direct access to the surface of the mineshaft brickwork is very difficult. The paper presents some selected issues relevant to the assessment of the location of observed damage to the shaft lining in the shaftcontrolled video system. It takes, into account some specific problems, very important in the case of the camera deviation from the mineshaft axis. There have been presented some results of research conducted at the laboratory stand in the Department of Electrical Engineering and Automation in Mining.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aoki Y., Ito A. (2002), Accurate Extraction and Measurement of Fine Cracks from Concrete Block Surface Imag, 28th Annual Conference of the Industrial Electronics Society, Sevilla.
  2. Black M.J., Roth S., Sun D. (2010), Secrets of Optical Flow Estimation and Their Principles, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), San Francisco.
  3. Drobiec Ł., Jasiński R., Piekarczyk A. (2010), Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Fujita Y., Hashimoto Y., Mitani Y. (2006), A Method for Crack Detection on a Concrete Structure, 18th International Conference on Pattern Recognition, Hong Kong.
  5. Głowacz A., Mikrut Z., Pawlik P. (2011), Algorytm wideo detekcji korzystający z metody obliczania przepływu optycznego, "Automatyka", t. 15, z. 3, s. 521-534.
  6. Heyduk A., Joostberens J., Kleta H. (2015), Identyfikacja położenia systemu wizyjnego w szybie do analizy obrazu stanu jego obudowy, "Budownictwo Górnicze i Tunelowe", nr 3, s. 31-38.
  7. Kleta H., red. (2013), Wizualizacyjna metoda wspomagania oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa obudowy szybu z wykorzystaniem cyfrowej analizy obrazu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
  8. Smith S.W. (2007), Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, Wydawnictwo BTC, Warszawa.
  9. Timmis H. (2011), Practical Arduino Engineering, Apress, New York.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
2449-562X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu