BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zieliński Grzegorz (Politechnika Gdańska)
Title
Percepcja jakości projektów usługowych
Perception of the Service Projects Quality
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 217-226, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Zarządzanie projektem, Usługi, Jakość
Project management, Services, Quality
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano kluczowe aspekty jakości w projektach usługowych. Przedstawiono charakterystykę determinant jakości w percepcji członków zespołu projektowego, jak również użytkowników wyniku. Determinanty zostały zaprezentowane w podziale na dwie grupy. Pierwsza grupa dotyczy determinant występujących we wszystkich projektach usługowych, druga zaś - determinant jakości uwzględniających specyfikę danego rodzaju projektu usługowego. (abstrakt oryginalny)

In this paper there were presented main aspects of the quality in service project management. There were described quality determinants in project team member perception, as well as, customer point of view. Determinants were presented in two groups. First group is connected with determinants which exists in each of the service project. Second group is connected with determinants which exists in different specific service projects. This kind of analysis could be useful to improve quality of the service projects. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chao L.P., Ishii K.: Project quality function deployment. International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 29, No. 9, 2004.
 2. Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W.: Marketing usług. Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 3. Hollins B., Shinkins S.: Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie. Wyd. PWE, Warszawa 2009.
 4. Krajewski L., Ritzman L.: Operations management. Processes and value chains. Pearson Prentice Hall, New Jersey 2005.
 5. Payne A.: Marketing usług. Wyd. PWE, Warszawa 1997.
 6. Spałek S.: Krytyczne czynniki sukcesu projektu. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
 7. Trocki M.: Kryteria oceny projektów, [w:] Nowoczesne zarządzanie projektami, (red.): Trocki M., PWE, Warszawa 2012.
 8. Trocki M., Grucza B., Ogonek K.: Zarządzanie projektami. PWE, Warszawa 2009.
 9. Wang T., Ji P.: Understanding customer needs through quantitative analysis of Kano's model. International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 27, No. 2, 2010.
 10. Wirkus M., Zieliński G.: Zarządzanie jakością w realizacji projektów. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 8/2009.
 11. Wysocki R., McGary R.: Efektywne zarządzanie projektami. Wyd. One Press Helion, Gliwice 2005.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu