BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowrot Andrzej (Politechnika Śląska)
Title
Analiza struktury kosztów wytworzenia innowacyjnych prototypowych urządzeń badawczych opartych o nowe narzędzia mikroinformatyki
The Structure Analysis the Manufacturing Costs of Innovative Science Prototype Equipment Based on the New Microinformatics Tools
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Informatyka i Ekonometria (8), 2016, nr 308, s. 107-114, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Innowacje techniczne, Innowacyjność produktu, Koszty produkcji
Technical innovations, Product innovation, Production costs
Note
streszcz., summ.
Abstract
Badania naukowe w zakresie nauk ścisłych i technicznych wymagają w zdecydowanej większości przypadków innowacyjnej aparatury badawczej, której skonstruowanie związane jest z twórczym i kreatywnym podejściem projektanta. Urządzenia te w znacznym stopniu wykorzystują najnowsze osiągnięcia naukowe oraz stanowią nowe wzory użytkowe. W referacie przedstawiono strukturę kosztów wytworzenia innowacyjnych prototypowych urządzeń badawczych, opartych o nowe narzędzia mikroinformatyki. Została wykazana odmienność tej struktury w porównaniu do rozwiązań przemysłowych oraz powszechnego użytku. Przytoczono przykłady wynikające z konstruktorskiego doświadczenia autora oraz zaczerpnięte z literatury. Skupiono uwagę na czynnikach inne niż skala produkcji. Poruszono zagadnienie skuteczności transferu technologii naukowych do aplikacji przemysłowych, co wymaga współpracy ośrodków badawczych oraz biznesu.(abstrakt oryginalny)

Research in the field of natural/fundamental science and technology require in most cases innovative science equipment which is related to constructing a creative designer and creative approach. These devices largely use the latest scientific achievements and provide new utility designs. The paper presents the structure manufacturing costs of innovative research prototype equipment based on new microinformatics tools. It has been demonstrated dissimilarity of this structure in comparison to industrial solutions and general use. Are examples resulting of designing experience of the author and literature. Attention has focused on the factors other than the manufacturing scale. It raised the issue of the effectiveness of the transfer of scientific technology to industrial applications which requires cooperation between research centers and business.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ali A.S., Debose D., Stephens B., Zanzinger Z. (2016), Open Source Building Science Sensors (OSBSS): A Low-Cost Arduino-based Platform for Long-term Indoor Environmental Data Collection, "Building and Environment", No. 100, s. 114-126.
  2. Devarajua J.T., Radhakrishnab M.C., Ramani B., Sureshab P.H. (2011), Development of Microcontroller Based Thermogravimetric Analyze, "Measurement", Vol. 44, Issue 10, s. 2096-2103.
  3. Farías R.F., Giménez A.J., Yáñez-Limón J.M. (2014), Control System Development for a Raman Spectrometer Using Microcontroller Technology, "Journal of Applied Research and Technology", Vol. 12, s. 139-144.
  4. Koenkaa J., Hauser P.C., Sáiz J. (2014), Instrumentino: An Open-Source Modular Python Framework for Controlling Arduino Based Experimental Instruments, "Computer Physics Communications", No. 185, s. 2724-2729.
  5. Louis T. (2013), The Real Price of A Smartphone, "Forbes", September 14.
  6. Sherman J. (2013), Spendy but Indispensable: Breaking Down the Full $650 Cost of the iPhone 5, "Digital Trends", July 26.
  7. Xiong G. (2012), Mass Customization Manufacturing and Its Application for Mobile Phone Production [in:] Service Science, Management, and Engineering, s. 223-245.
  8. [www 1] http://www.arm.com/products/processors/cortex-m/index.php.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
2449-562X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu