BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Derewiaka Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Sobieraj Emilia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Drużyńska Beata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kowalska Jolanta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wołosiak Rafał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Ciecierska Marta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Majewska Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Ocena informacji przekazywanych konsumentom na temat obecności alergenów
Evaluation of Information Passed on Consumers on the Presence of Allergens
Source
Nauki Inżynierskie i Technologie / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, nr 1 (20), s. 20-31, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Engineering Sciences and Technologies / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Bezpieczna żywność, Żywność, Produkcja żywności, Alergeny
Safe food, Food, Food production, Allergens
Note
streszcz., summ.
Abstract
Alergeny występujące w produktach spożywczych są jednym z zagrożeń, na które producent żywności musi zwrócić szczególną uwagę. Celem badania była analiza informacji przekazywanych konsumentom na temat występowania alergenów w wybranych produktach spożywczych, zarówno w przypadku żywności opakowanej i nieopakowanej dostępnej w lokalach gastronomicznych głównie na terenie Grójca i okolic.(abstrakt oryginalny)

Allergens present in foodstuffs are one of the hazards which the food producer must pay special attention to. In accordance with the EU Regulation 1169/2011 on information provided to consumers food manufacturer is obliged to provide such information. The aim of the study was to analyze the information provided to consumers about the content of allergens in selected foods, both in prepacked foods that customers purchase in stores and unpackaged foods available in restaurants mainly in Grójec and its surroundings.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bogusz-Kaliś W., 2013, Alergeny w produktach i przetworach zbożowych, Przegląd Zbożowo-Młynarski, vol. 61, no. 12, s. 14-17.
  2. Borelli S., Mayenburg J., Polster E., 1994, Alergie pokarmowe, Marba Crown, Warszawa.
  3. Boye J.I., Godefroy S.B., 2010, Allergen Management in the Food Industry, Hoboken, Wiley.
  4. Dzwolak W., 2009, Uczulenie na jedzenie. Alergeny pokarmowe w restauracji, Przegląd Gastronomiczny, vol. 63, no. 2, s. 4-5.
  5. Internet 1: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3894.pdf (dostęp: 13.07.2015).
  6. Koppelman S.J., Hefle S.L., 2006, Detecting Allergens in Foods, Woodhead Publishing Limited, Cambridge.
  7. Olszak J., 2014, Znakowania alergenów - nowe wymagania, Rozporządzenie PE i Rady nr 1169/2011, Przemysł Spożywczy, vol. 68, no. 8, s. 50-52.
  8. Raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pt. Oznakowanie produktów żywnościowych w świetle kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową, 2013.
  9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004. Sprawozdanie roczne 2014 Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, http://www.ijhar-s.gov.pl/pliki/A-pliki-z-glownego- katalogu/ethernet/2015/maj/Sprawozdanie roczne 2014.pdf.
  10. Żarczyńska P., 2014, Alergie i reakcje nietolerancji, Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, vol. 2, no. 113, s. 88-90.
Cited by
Show
ISSN
2080-5985
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nit.2016.1.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu