BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klasik Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kuźnik Florian (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Regiony wobec wyzwań przyszłości
Regions and the Challenges of the Future
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, nr 1 (961), s. 5-19, rys., bibliogr. 12 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Region, Strategia rozwoju regionalnego, Zarządzanie publiczne
Region, Regional development strategy, Public governance
Note
JEL Classification: R58, O11, R11
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest włączenie kategorii pojęciowej "wyzwania przyszłości" do procesu kreowania przyszłości regionów. Artykuł ma charakter refleksji metodologicznej na temat miejsca wyzwań w myśleniu o przyszłości i kreowaniu przyszłości. Zwrócono uwagę na centralne miejsce wyzwań przyszłości w procesie tworzenia strategii i zarządzania regionem. Omówiono rolę wyzwań w pracach diagnostycznych, studiach foresightowych oraz w planowaniu strategii regionów. Artykuł powstał na podstawie doświadczeń eksperckich i doradczych autorów. (abstrakt oryginalny)

In this article, we locate the notion of "challenges of the future" in the processes targeting the creation of regional futures. The paper contains methodological reflection upon the positioning of challenges in analysing and creating the future. It shows the central position of the "challenges of the future" in strategy development and regional growth management. Their application in diagnosing problems and in the conducting of foresight studies and strategy development is described on the basis of the authors' expertise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Jewtuchowicz A. [2005], Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 2. Johnson W.J., Scholes K., Whittington R. [2010], Podstawy strategii, PWE, Warszawa.
 3. Klasik A. [2002], Strategie regionalne. Formułowanie i wdrażanie w życie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 4. Klasik A., Biniecki J. [2015], Strategiczna koncepcja polityki użytkowania terenów w regionie, na przykładzie woj. śląskiego [w:] Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. CLXI, Warszawa.
 5. Klasik A., Biniecki J., Ochojski A. [2014], Metropolitalny foresight strategiczny. Metodologia i studium przypadku, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. CLX, Warszawa.
 6. Klasik A., Kuźnik F. [2013], Foresight Studies in Facilitating the Development and Management of a Region (Practical Experience in Silesia) [w:] Programming Regional Development in Poland. Theory and Practice, eds T. Kudłacz, D. Woźniak, Studia Regionalia, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, nr 35, Warszawa.
 7. Les villes de demain. Defis, visions et perspektives [2011], UE, Bruxelles.
 8. Making Europe Open and Polycentric. Vision and Scenarios for the European Territory towards 2050 [2014], ESPON, Luxembourg.
 9. Parr J. [2004], The Polycentric Urban Region: A Closer Inspection, "Regional Studies", vol. 38, nr 3, May, https://doi.org/10.1080/003434042000211114.
 10. Schmitt P. [2003], Planning for Polycentricity in European Metropolitan Areas - Challenges, Expectations and Practices, "Planning Practice and Research", vol. 28, nr 4, https://doi.org/10.1080/02697459.2013.780570.
 11. Słownik języka polskiego [1985], t. 3, PWN, Warszawa.
 12. Storper M. [2014], Governing the Large Metropolis, "Territory, Politics, Governance", vol. 2, nr 2, https://doi.org/10.1080/21622671.2014.919874.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0961.0101
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu