BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żuber Eugeniusz (Rada Miejska w Koszalinie)
Title
Walka o województwo środkowopomorskie - wczoraj i dziś
Battle for Środkowopomorskie Voivodeship - Yesterday and Today
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2016, nr 20, cz. 2, s. 143-159, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Podział administracyjny, Historia
Administrative division, History
Note
treszcz., summ.
Country
Pomorze Środkowe
Abstract
Celem artykułu jest opisaniekolejnych etapów walki o utworzenie województwa środkowopomorskiego. Zakres czasowyopracowania obejmuje lata 1997-2016, tj. okres tuż przed reformą administracyjną z 1999 roku aż do dnia dzisiejszego.Wydzielenie administracyjnego regionu środkowopomorskiego jest potrzebne z wielu powodów, zarówno społecznych, jak i ekonomicznych. Utworzenie województwa środkowopomorskiego przeciwdziałałoby marginalizacji regionu i jego społeczności, jaka ma miejsce w obecnym podziale administracyjnym. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to discuss the next stages of the battle for the establishment of Środkowopomorskie voivodeship. Time scope of the study includes the years 1997 -2016, period just before the administrative reform in 1999 until today. Separation of the administrative region of Middle Pomerania is needed for many reasons, both social and economic.The creation of Środkowopomorskie voivodeship could prevent the marginalization of the region and its communities, which take place in the current administrative division. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank Danych Lokalnych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start,(24.05.2016).
 2. Druk Sejmowy nr 230, z dnia 17 marca 1998r.
 3. Druk Sejmowy nr 254, z dnia 20 marca 1998r.
 4. http://finanse.wp.pl/kat,1033781,title,Nowe-wojewodztwa-w-Polsce-Stracimy-pieniadze-z-Unii,wid,17944758,wiadomosc.html?ticaid=11710c&_ticrsn=3,(24.05.2016).
 5. http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/1,34959,19217385,marszalek-geblewicz-o-srod-kowopomorskim-to-zagrozenie-dla-calego.html?disableRedirects=true, (24.05.2016).
 6. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Nowy-podzial-administracyjny-To-mo-ze-byc-pulapka-dla-rzadu-PiS,wid,18019785,wiadomosc.html?ticaid=11710a, (24.05.2016).
 7. http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/9009302,batalia-o-woj-srodkowopomorskie-radni-z-pis-opuscili-sesje-oswiadczenie,1,id,t,so.html#!,(24.05.2016).
 8. http://www.gk24.pl/wiadomosci/koszalin/gal/9125946,srodkowopomorskie-jeszcze-nie-umarlo-zdjecia,16255002,id,t,zid.html,(24.05.2016).
 9. http://www.radio.slupsk.pl/pl/artykul/apelem-do-rzadu-zakonczylo-sie-spo-tkanie-prezydentow-slupska-i-koszalina.13081.html,(24.05.2016).
 10. http://wyborcza.pl/51,75398,18994094.html?i=1&disableRedirects=true,(24.05.2016).
 11. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, Uchwała Rady Ministrów Nr 239 z dnia13 grudnia 2011 r.(MP 2012 poz. 252), s.83.
 12. "Kurier Szczeciński"z 19 stycznia 2016 roku.
 13. "Wspólnota", nr 30 z 25 lipca 1998 roku
Cited by
Show
ISSN
2300-1232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu