BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fjałkowska Danuta (Kolegium Karkonowskie w Jeleniej Górze)
Title
Znaczenie systemu wczesnego ostrzegania w controllingu strategicznym
The Meaning of An Early Warning System in Strategic Controlling
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1019, s. 82-89, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rachunkowość zarządcza i controlling w warunkach integracji z Unią Europejską
Keyword
System wczesnego ostrzegania, Controlling strategiczny
Early warning system, Strategic controlling
Note
summ.
Abstract
Poprawnie funkcjonujący controlling strategiczny, a w jego ramach system wczesnego ostrzegania - poprzez odpowiednio wczesne emitowanie istotnych sygnałów, odpowiednie formułowanie prognoz i tworzenie dedykowanych konkretnym zjawiskom scenariuszy działań strategicznych - tworzy szansę wykorzystania tych przyszłych rzadkich możliwości i minimalizowania, a nawet likwidowania, negatywnych skutków ewentualnych zagrożeń. (fragment tekstu)

In the paper there have been presented selected questions of strategic controlling concerning strategic planning and control. In this context, there has been presented the role and meaning of an early warning system as one of basic elements of controlling and of strategic control in a business. The role of signalers and the meaning of warning signals has been discussed. There has been proven the importance of functioning of an early warning system in every circumstances of economic activity and its increasing meaning in consideration of the EU accession. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Fjałkowska D., Systemy wczesnego ostrzegania w controllingu strategicznym, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2004 nr 2.
  2. Hunek J. K., Systemy wczesnego ostrzegania, "Przegląd Organizacji" 1989 nr 5.
  3. Klasik A., Planowanie strategiczne, PWE, Warszawa 1993.
  4. Nizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  5. Weber J., Einführung in das Controlling, Sttutgard 1988.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu