BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chachuła Dagmara (Uniwersytet Łódzki), Dłubak Marcin (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Controlling zorientowany na cele i rynek - propozycja modelu dla przedsiębiorstwa Lamina
Controlling Oriented on Aims and Market - Proposition of Model for Lamina Company
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1019, s. 99-107, rys., tab., bibliogr. 1 poz.
Issue title
Rachunkowość zarządcza i controlling w warunkach integracji z Unią Europejską
Keyword
Controlling, Systemy kontrolne
Controlling, Controlling systems
Note
summ.
Abstract
Z definicji controlling wynika , że jest on postrzegany jako zintegrowany podsystem kierowania planowania, kontroli i informacji, wspierający adaptację i koordynację całego systemu zarządzania, którego założeniem jest orientacja na cele, przyszłość, wąskie gardła, rynek, klienta, koszty. W niniejszym referacie zajmiemy się orientacją na cele i rynek. Z jednej strony cele przedsiębiorstwa wyznaczają właściwy kierunek zastosowania controllingu w przedsiębiorstwie (wzrost bogactwa dla właścicieli oraz pomnażanie kapitału własnego), z drugiej zaś klienci i rynek wytyczają dla systemu controllingu, za pomocą wartości produktu mierzonej trzema determinantami - ceną, jakością i użytecznością produktu, granicę wspomagania zarządzania firmą. Na wszystkie trzy determinanty wdrożony controlling musi reagować z odpowiednią intensywnością, zależną od problemów i innych indywidualnych czynników danego przedsiębiorstwa. W niniejszym referacie zostaną zaprezentowane te elementy systemu controllingu które stanowią o istocie budowy jego modelu, oraz przedstawione konkretne propozycje rozwiązań dla controllingu zorientowanego na cele i rynek. (fragment tekstu)

This report presents the proposition of controlling model for production company "Lamina" and takes into consideration orientation on aims and market. This determines the essence of controlling structure in contemporary realities of polish economy entering today the European Economic Community. The aim of the report is to indicate the most important elements creating controlling model in company and to give concrete solutions in the field of existing problems on efficient and strategic level, i.a. thanks to presentation of changes in organization and management area, record system, earnings, as well as price strategy of products. Thanks to these changes it is possible to ensure the informative protection for managerial system of company both on efficient and strategic level. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Weber J., Nowe instrumenty i perspektywy controllingu, [w:] Controlling w zarządzaniu firmą. Problemy, projekty, instrumenty, doświadczenia, red. H. Bloch, Profit, Katowice 1999.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu