BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biadacz Renata (Politechnika Częstochowska)
Title
Zarządzanie produkcją a controlling produkcji - wybrane zagadnienia
Production Management and Production Controlling - Selected Problems
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1019, s. 127-137, rys., bibliogr. 26 poz.
Issue title
Rachunkowość zarządcza i controlling w warunkach integracji z Unią Europejską
Keyword
Zarządzanie produkcją, Controlling
Production management, Controlling
Note
summ.
Abstract
Treścią referatu będzie rozgraniczenie pojęć controlling produkcji i zarządzania produkcją. (fragment tekstu)

Transformation of economy exacts permanent changes in previous methods of production and management. The conception of controlling is close connected with production management. It is very difficult to distinguish between this both conceptions, because of common functions of controlling and management. There was made an effort to distinguish between conceptions of production controlling and production management in present paper. The paper contains presentation of several views of production management and definition of production controlling based on German literature. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bauer J., Produktionscontrolling mit SAP®-Systemen, Verlag Vieweg, Braunschweig - Wiesbaden 2002.
 2. Bednarski A., Zarys teorii organizacji i zarządzania, TNOiK, Toruń 1998.
 3. Biadacz R., Controlling produkcji, [w:] Rachunkowość w nowoczesnej gospodarce, Materiały Konferencyjne, Świnoujście 2000.
 4. Biadacz R., Rola controllingu produkcji w zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłu cementowego - studium przypadku, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 902, Wroclaw 2001.
 5. Brzezin W., Controlling. Modele teoretyczno-normatywne do zastosowania w przedsiębiorstwach polskich, Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe przy Wyższej Szkole Zarządzania, Częstochowa 2001.
 6. Brzezin W., Nowoczesna rachunkowość - skutecznym narzędziem controllingu, [w:] Controlling w praktyce zarządzania. Problemy, projekty, instrumenty, doświadczenia. Oficyna Controllingu PROFIT, Katowice 1998.
 7. Chodyński A., Projakościowe zarządzanie rozwojem produkcji w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2000.
 8. Eschenbach R., Niedermayr R., Controlling, Hrsg. von Eschenbach R., Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart, 1996.
 9. Friedl B., Fertigungscontrolling, [w:] Encyklopädie der Betriebswirtschaftslehre, Band III. Handwörterbuch des Rechnungswesen, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1993.
 10. Hoitsch H.-J., Produktionwirtschaft. Grundlagen einer industriellen Betriebswirtschaftslehre,2. Aufl. München 1993.
 11. Hoitsch H.-J., Produktionscontrolling, [w:] Lexikon des Controlling, Hrsg. von Schulte Ch. R. Oldenbourg Verlag GmbH, München 1996.
 12. Horvath P., Instrumente des F&E Controlling [w:] Handbuch Technologie - Management, Hrsg. von Zahn E., Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1995.
 13. Kardasz A., Controlling produkcji - wybrane zagadnienia, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 902, Wrocław 2001.
 14. Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 15. Mazur Z., Mazur G., Dudek M., Obrzud J., Zarządzanie produkcją. Zagadnienia wybrane, Wyd. ‚TEXTURA', Kraków 2001.
 16. Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., Zarządzanie. Produkcja i usługi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 17. Müller V., Konzeptionelle Gestaltung des operativen Productionscontrolling unter Berücksichtigung von differenzierten Organisationsformen der Teilefertigung, Shaker Verlag, Aachen 2001.
 18. Nowoczesne metody zarządzania produkcją, red. Z. Martyniak, Wyd. AGH, Kraków 1996.
 19. Nowosielski S., Nowosielski K., Controlling w obszarze logistyki, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2001 nr 7.
 20. Nowosielski S., Zarządzanie produkcją. Ujęcie controllingowe, AE, Wrocław 2001.
 21. Nowosielski S., Podstawy controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, AE, Wrocław 1994.
 22. Ossadnik W., Controlling, R. Oldenbourg Verlag, München 1996.
 23. Wildemann H., Produktionscontrolling. Controlling von Verbesserungsprozessen in Unternehmen, 4 Aufl., TCW-Transfer-Centrum-Verlag GmbH, München 2002.
 24. Wöhe G., Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 15. Auflage, Verlag Franz Vahlen GmbH, München 1984.
 25. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, red. R. Krupski, AE, Wroclaw 1999.
 26. Zäpfel G., Strategisches Produktions - Management, Walter de Gruyter, Berlin-Nowy Jork 1989; Cyt. Za: S. Nowosielski, Od organizacji do zarządzania produkcją. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 851, Wrocław 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu