BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nadolna Bożena (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Title
Procedury implementacji w przedsiębiorstwie informatycznych systemów zarządzania z podsystemami controllingu
Procedures of MIS Implementation with Controlling Subsystems in An Enterprise
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1019, s. 178-184, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rachunkowość zarządcza i controlling w warunkach integracji z Unią Europejską
Keyword
Przedsiębiorstwo informatyczne, Systemy zarządzania, Wdrożenie systemów, Wdrażanie systemów controllingu
IT enterprises, Management system, Implementation of systems, Implementation of controlling systems
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych procedur wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania oraz wskazanie na zależności między metodyką implementacji controllingu a jego zinformatyzowanym systemem informacyjnym. (fragment tekstu)

Controlling is the method of management. Its implementation in the enterprise evolves a preparing of certain procedures. Such procedures should be agreed to MIS implementation procedures. The aim of article is to present some procedures of MIS implementation and to indicate their correlations with procedures of controlling implementation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne. Mikom, Warszawa 2003.
  2. Adamczewski P., Wdrożeniowe uwarunkowania zintegrowanych systemów informatycznych, Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1998.
  3. Jędralska K., Woźniak-Sobczak B., System wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie, AE, Katowice 2000.
  4. Laszuk A., Efektywność ekonomiczna informatyzacji systemów informacyjnych przedsiębiorstw, [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka, cz. III, Kraków 2002.
  5. Wrycza S., Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania, PWN, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu