BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyszyński Artur (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Kalkulacja efektów wynikających z wejścia spółek drobiarskich na giełdę papierów wartościowych w warunkach integracji Polski z Unią Europejską
Calculation of Effects Resulting from Entries of Poultry-Farming Firms on Warsaw Stock Exchange on the Eve UE Integration
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1019, s. 211-219, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rachunkowość zarządcza i controlling w warunkach integracji z Unią Europejską
Keyword
Spółki giełdowe, Giełda papierów wartościowych, Przemysł drobiarski
Stock market companies, Stock market, Poultry industry
Note
summ.
Abstract
W niniejszej pracy podjęto próbę stworzenia specyficznego rachunku ekonomicznego, w którym po stronie zysków zaliczono możliwe korzyści dla spółki, natomiast po stronie strat zakwalifikowano głównie koszty finansowe oraz obowiązki i zagrożenia wynikające z wejścia na regulowany rynek giełdowy. Autor pracy podjął się oceny czynników determinujących wprowadzenie akcji na parkiet Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz oceny kształtowania się wyników finansowych w latach 1991-2002 na przykładzie spółek branży drobiarskiej (Indykpol, Drosed, i Ekodrob). Indykpol i Drosed zadebiutowały na giełdzie, wprowadzając akcje na rynek równoległy w 1994 r., natomiast od 1998 r. walory finansowe obu spółek są przedmiotem obrotu na rynku podstawowym WGPW. Debiut giełdowy Ekodrobu na rynku równoległym nastąpił w 1998 r. (fragment tekstu)

Transformations connected with the accession of Poland to the Union European and the introduction of the system of market economy caused that many firms of poultry-farming line had to undergo restructurization to become competitive on the home national and to adapt etheir, production to the requirements of UE. The path chosed by three companies of poultry-farming line (Indykpol SA, Drosed S.A. i Ekodrob S.A.) to accomlish these aims was to use Warsaw Stock Exchange In this article one undertook test of creation specific economic account, in which specific economic account, in which on profits side - costs, duties and threats resulting from entries on stock exchange. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Brigham E., Gapenski L., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
  2. Jordan B.D., Ross S.A., Westerfield R.W., Finanse przedsiębiorstwa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
  3. Nowaczyk Т., Warunki powodzenia nowej emisji akcji giełdowych spółek publicznych w latach 1995-1996, "Studia z Finansów Przedsiębiorstwa AE w Poznaniu", z. 264, Poznań 1998.
  4. Pagano M., Panetta F., Zingales L., Why Do Companies Go Public? An Empirical Analysis, "The Journal of Finance" 1998 nr 1.
  5. Socha J., Rynek, giełda, inwestycje, Olympus, Warszawa 1998.
  6. Wiley Blowers i in., The Ernst and Young Guide to taking your company public, John Wiley & Sons, New York 1995.
  7. Zingales L., Insider Ownership and the Decision to Go Public, "Review of Economic Studies" 1995 nr 62.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu