BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zając Izabela (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Międzynarodowy wymiar sportu a koszty ponoszone przez organizacje sportowe
International Dimension of Sport and Costs Born by Sport Organisations
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1019, s. 286-292, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rachunkowość zarządcza i controlling w warunkach integracji z Unią Europejską
Keyword
Sport, Klub sportowy, Koszty
Sport, Sports club, Costs
Note
summ.
Abstract
Międzynarodowy wymiar sportu oraz jego komercjalizacja powodują, iż organizacje sportowe są zmuszone zapewnić równowagę pomiędzy posiadanymi środkami finansowymi a coraz wyższymi kosztami działalności sportowej. Egzystencja organizacji sportowej bowiem jest ściśle uzależniona od prowadzonej w niej gospodarki finansowej. Informacja i wiedza o kosztach związanych z działalnością podmiotu oraz kosztach ponoszonych na rozwój psychofizyczny zawodnika są niezbędne, aby można było zapewnić ekonomiczne podstawy funkcjonowania organizacji sportowej. (fragment tekstu)

The commercialization of sport causes that sport organizations be forced to assure among possessed at command financial means and costs equilibrium, which they bear leading activity. The international character of sport rivalry is effective with more and more higher costs generated in sport clubs. It becomes it the information and knowledge about costs of sport activity indispensable to it is possible will assure the economic bases of kelter of sport organization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Kowalczyk S., Elementy filozofii i teologii sportu, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002.
  2. Perechuda K., Zarządzanie firmą sportową, Wydawnictwo 'Leopoldinum' Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
  3. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej.
  4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o Polskiej Konfederacji Sportu.
  5. Ustawa o rachunkowości z dnia 1 stycznia 2002 r.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu