BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukaszewicz Aleksander (Uniwersytet Warszawski)
Title
Planowanie - zmierzch czy renesans (w związku z procesami integracyjnymi)
Development Planning - Twilight or Renaissance (in Connection with Integration Processes)
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1024, s. 53-64
Issue title
Proces globalizacji gospodarki - udział krajów w jej korzyściach i kosztach : wyzwania dla polityki gospodarczej i społecznej państwa
Keyword
Rozwój społeczno-gospodarczy, Planowanie w gospodarce rynkowej
Social economic development, Planning in market economy
Note
summ.
Abstract
Traktujemy o planowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego w różnych skalach, zwłaszcza w skali gospodarki narodowej, a także powyżej tej skali. Tytuł tekstu zapowiada odpowiedź na sformułowany w nim dylemat, ale jego rozstrzygnięcie, kategoryczne czy zrelatywizowane, zależy od tego, jaki rodzaj czy typ lub wzorzec planowania jest przedmiotem rozważań. Planowanie działalności zmierzającej do rozwoju przedmiotu tej działalności przybrało w dotychczasowej historii postaci i formy ogromnie różnorodne w poszczególnych miejscach i etapach tego rozwoju. Zawsze jest ono aktem (aktami) woli indywidualnej lub zbiorowej, zawsze jego motywem jest działanie zorganizowane, uporządkowane, zinstytucjonalizowane, a wszystkiemu przyświeca przyjęty cel. (fragment tekstu)

Neither twilight nor renaissance; the author argues, that the failure of the central - directive command planning of the Soviet type cannot overshadow the benefits or sometimes even necessity of development planning. Survival and/or continuity of planning experience, while getting rid of counterposition "planning versus market", is becoming particularly valid vis a vis contemporary challenges which national and international communities are facing nowadays. The author is referring to such questions as the distant time- horizons in a lot of activities, both micro- and macroeconomic, as well as those having global dimensions; to the badly needed planning in the R&D sphere; to the corporate planning; to the activities in the natural environment conservation and preservation etc. In many cases the analysis is illustrated by the problems and practices of the European Union. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bobrowski Cz., Planowanie gospodarcze, Warszawa 1981, s. 9-10.
  2. Lange O., Dzieła, t. 1, PWN, Warszawa 1973, s. 846.
  3. Stiglitz J., Globalization and Its Discontents, New York 2002.
  4. Stiglitz J., The Roaring Nineties. A New History of the World's Most Prosperous Decade, New York-London 2003.
  5. Waterston A., Development Planning. Lessons of Experience, Baltimore and London 1969, s. 26-27.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu