BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Broszkiewicz Ryszard (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Kryzys współczesnej teorii ekonomii i implikacje dla polityki makroekonomicznej w Polsce
Crisis of Contemporary Theory of Economy and Implications for Macroeconomic Policy in Poland
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1024, s. 127-132
Issue title
Proces globalizacji gospodarki - udział krajów w jej korzyściach i kosztach : wyzwania dla polityki gospodarczej i społecznej państwa
Keyword
Teoria ekonomii, Polityka makroekonomiczna
Economic theory, Macroeconomic policy
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest krytyczna ocena współczesnej teorii ekonomii pod względem jej użyteczności w rozwiązywaniu problemów społecznych i gospodarczych w Polsce. W związku z tym formułuję następujące tezy badawcze. (fragment tekstu)

The basic aim of this article is a critical assessment of present theory of economy relating to relationships between theory of macroeconomic and theory of economic policy. The author formulates five arguments and verifies them. These arguments deny connections and explain that theory of macroeconomics develops slower than macroeconomics policy. It is creating a gap which decreases the possibilities of an objective estimation connected with so-called "art of government with state". The theory of macroeconomics is based on knowledge from turn of ages XIX and XX and therefore becomes more and more useless in practical economic sciences. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu