BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaja Jan (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Regulacja i deregulacja a bezrobocie
Regulation and Deregulation Vs. Unemployment
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1024, s. 133-140
Issue title
Proces globalizacji gospodarki - udział krajów w jej korzyściach i kosztach : wyzwania dla polityki gospodarczej i społecznej państwa
Keyword
Bezrobocie, Gospodarka rynkowa
Unemployment, Market economy
Note
summ.
Country
Japonia
Japan
Abstract
Stereotypowe myślenie o gospodarce oparte na ekonomii rynkowej nie zawsze musi sprawdzać się w rzeczywistości. Japoński przypadek pokazuje, że to deregulacja spowodowała w tamtej gospodarce wiele negatywnych następstw, a regulacja państwa zawsze eliminowała najbardziej dotkliwe dla społeczeństwa zjawisko, jakim jest bezrobocie. Dlatego przy wyborze polityki gospodarczej państwa nie zawsze warto kierować się stereotypową ekonomią. Zawsze natomiast warto uwzględniać specyfikę danej gospodarki oraz społeczeństwa i na takiej podstawie formułować cele i narzędzia tej polityki. (fragment tekstu)

Based on the experience of Japan economy the author states that conventional thinking about market economy without central regulation as a panacea for all negative phenomena existing in country's socio-economic development should be taken with a big offishness. Maximal deregulation of an economy, could often cause a lot of negative repercussions in the public life. Author admits that the economic policy should take into account peculiarity of a given economy. Author points out that proceeding process of Americanisation of Japan socio-ecobomic reality turns out extraordinarily disadvantageous for Japan economy which was based on traditional values as obedience, loyalty, and diligence of the society. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu