BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobroczyńska Agnieszka (Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie), Juchniewicz Leszek (Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie)
Title
Państwo i rynek w energetyce
State and Market in Energetics
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1024, s. 141-154, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Proces globalizacji gospodarki - udział krajów w jej korzyściach i kosztach : wyzwania dla polityki gospodarczej i społecznej państwa
Keyword
Energetyka, Polityka energetyczna, Rola państwa w gospodarce
Energetics, Energy policy, States' role in economy
Note
summ.
Abstract
Poruszono problem roli państwa i rynku oraz ich wzajemnych relacji w sektorze energii.

In the time of political system transformation the notion of "market" acquired some particular significance because of the hope, vain as it has turned out, that the implementation of market mechanisms in the economy, i.e. depriving it of its so to say central steering characteristic, would enable to obtain in some way automatically prosperity equal to the richest of the world. Consequently, the word "market" has soon become frequently and eagerly used as a proper noun instead of the defined in the theory of economics synonym of a regulatory mechanism. Therefore also in the energy area the concept "market" interchanges a word sector or designation of its part, though it is rarely correctly used. What happened then to the state, its functions and the economic policy? Authors of the article aim to present in the possibly concise way an issue of the state and the market - evolution of their interrelation and current needs, which allows to raise the question if the similar references exist in the field of energy. The restrictions on the performance of the self-regulation market mechanism in the energy sector are presented, which make it function in a little different way. The Polish reality creates the context of the following consideration, in which we critically assess developments in the market transformation of the energy sector. The conclusion makes the recommendation for the energy policy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Cameron P., Competition in energy markets: Law and Regulation in the European Union, Oxford University Press, Oxford 2002.
 2. Dobroczyńska A., Juchniewicz L., Zaleski В., Regulacja energetyki w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 3. Dobroczyńska A., Juchniewicz L., Polityka regulacyjna wobec energetyki, [w:] J.J. Tomidajewicz (red.), Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej, Poznań 2003.
 4. Dobroczyńska A., Juchniewicz L., Przesłanki i podstawowe dylematy polskiej polityki energetycznej, "Biuletyn Urzędu Regulacji Enegetyki" 2003 nr 1.
 5. Helm D., Jenkinson Т., Introducing competition into regulated industries, [w:] Competition in Regulated Industries, Oxford University Press, Oxford 1998.
 6. Energetyka w Unii Europejskiej. Droga do konkurencji na rynkach energii elektrycznej i gazu, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki - Biblioteka Regulatora, Warszawa 2003.
 7. Okólski M. (red.). Jaki model rynku energii? Prezes Urzędu Regulacji Energetyki - Biblioteka Regulatora, Warszawa 2001.
 8. Jasiński P., Skoczny Т., Elektroenergetyka, Studia nad integracją europejską, Warszawa 1996.
 9. Hockuba Z., Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle problemu regulacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 10. Keeler T.E., Theories of regulation and the deregulation movement, "Public Choice" 1984, nr 44.
 11. Levinson M., Nie tylko wolny rynek. Odrodzenie aktywnej polityki gospodarczej. Warszawa 1992.
 12. Mielczarski W., Rynki energii elektrycznej. Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne, Wyd. Agencja Rynku Energii SA i Energoprojekt-Consulting SA, Warszawa 2000.
 13. Reich R.B., Praca narodów. Przygotowanie sią do kapitalizmu XXI wieku, Toruń 1996.
 14. Wilkin J., Jaki kapitalizm, jaka Polska? Warszawa 1995.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu