BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ćwikliński Henryk (Uniwersytet Gdański)
Title
Rola państwa w polskiej gospodarce wobec członkostwa w Unii Europejskiej
The Role of the State in Polish Economy Towards Its Membership in the European Union
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1024, s. 203-216, tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Proces globalizacji gospodarki - udział krajów w jej korzyściach i kosztach : wyzwania dla polityki gospodarczej i społecznej państwa
Keyword
Rola państwa w gospodarce, Sytuacja gospodarcza
States' role in economy, Economic situation
Note
summ.
Abstract
Scharakteryzowano sytuację makroekonomiczną Polski po 2001 r. oraz przedstawiono propozycje zmian, które należy wdrożyć, w obliczu przystąpienia do Unii Europejskiej.

The author recognizes that the development of macroeconomic situation in Poland after 2001 requires continuation of Polish economy. These reforms have to the lead to decrease of public expenditure, which is too high and irrational, and to limit government and government administration intervention in current functioning of economy. The author emphasizes the need for development strategy of Poland which is necessary in the face of membership in European Union and increasing participation in the world global economy. He remarks that condition of success of Polish economy in the European Union is the limitation of regulations of administration institutions in the EU. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bielecki J., Wspólna Polityka Rolna osiągnęła granice absurdu, drugi upadek Bastylii, "Rzeczpospolita" z 25.07.2002 r.
 2. Bieńkowski W., Stany Zjednoczone we współczesnej gospodarce światowej - źródła dominacji (praca opublikowana na stronie internetowej SGH), Instytut Gospodarki Światowej 2003.
 3. Ćwikliński H., Ocena dziesięciu lat polskiej transformacji gospodarczej, [w:] Transformacja systemowa w Polsce, ocena i perspektywy, red. Z. Szymla, Kraków 2002.
 4. Ćwikliński H., Poland's Incomplete Economic Transition, [w:] North European and Baltic Sea Integration - The NEBI Yearbook 2003, Springer Verlag, Berlin- Heidelberg 2003.
 5. Ćwikliński H., Kosteyeva Т., [w:] Regulatory Institutions of the Economies under Transition, Yale - Tübingen Summer Seminar: Institutional Requirements for Emerging Market, Development in the Transition Economies. Occasional paper no. 6, Economic Growth Center, Yale University 1998.
 6. E.U. Comprehensive Country Monitoring Report: Poland, http://europa.eu.int/comm/enlargement/re-port_ 2003/index.htm, 3-11.07.2003.
 7. E.C. 2001& 2002 Regular Reports on Poland's Progress Towards Accession, COM (2002) 700 final.
 8. Filipowicz L., Opawski K., Teoria wyboru publicznego: wybrane koncepcje, "Ekonomista" 1992 nr 3.
 9. Gospodarka Polska 2002-2004, CASE 2003.
 10. Jankowiak J. (2004 a), Oszczędności maleją, dług rośnie, "Rzeczpospolita" z 11.02.2004 r.
 11. Jankowiak J. (2004b), "Rzeczpospolita" z 19.03.2004 r.
 12. Lipowski A., Ekonomiczna zawodność państwa - krytyczna analiza ujęcia antyetatystycznego, "Ekonomista" 2002 nr 2.
 13. Lista 500 "Rzeczpospolitej" 2002 i 2003.
 14. NBP - strony internetowe.
 15. Pokojska M., Dać szanse rynkowi, "Gazeta Bankowa" z 8.12.2003 r.
 16. Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, wyd. IV, UG, Gdańsk 2004.
 17. "Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej" 2003.
 18. Rybiński K., Atrybuty władzy, kłopoty dla obywateli, "Rzeczpospolita" z 27.02.2004 r.
 19. "Rzeczpospolita" - lata 2002 i 2003.
 20. Szreter-Morys A., Podatki im. A. Smitha, "Nowe Życie Gospodarcze" 2004, nr 5.
 21. Tomkiewicz J., Jak mierzyć efektywność wydatków publicznych, "Master of Business Administration" (dwumiesięcznik WSPiZ im. L. Koźmińskiego) 2003, nr 1 (60).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu