BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czupryna-Nowak Aleksandra (Politechnika Śląska)
Title
Expert-Mathematical Method in Analysis of Economic Phenomena
Metoda ekspercko-matematyczna w procesie badań ekspertów
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 229-234, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Metody heurystyczne, Analiza matematyczna, Badania empiryczne
Heuristics methods, Mathematical analysis, Empirical researches
Note
streszcz., summ.
Abstract
Metody ekspertowe należą do grupy metod heurystycznych, których znaczenie w obecnym czasie odgrywa coraz większą rolę w analizowaniu zjawisk ekonomicznych. Dostarczone w ten sposób dane powinny się charakteryzować odpowiednią jakością. Istotny w badaniach ekspertowych wydaje się problem wiarygodności dostarczonych informacji, a co się z tym wiąże - ich reprezentatywności. W artykule zaprezentowano metodę ekspercko-matematyczną jako metodę określania minimalnej liczebności grupy ekspertów. Prezentacja metody została poparta przykładami empirycznymi. (abstrakt oryginalny)

Expert methods belong to the group of heuristic methods, whose meaning plays more and more significant role in economic phenomena analysis. Data provided in such way should be characterized by good quality. The essential problem in expert research seems to be the problem of reliability of provided information, and what follows, its representativeness. In the article, the expert-mathematical method was presented as a method of determining the minimum size of the group of experts, which has a direct impact on research representativeness with assistance of experts. Presentation of the method is supported with empirical example. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Churchill G.A.: Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 2002.
 2. Czupryna-Nowak A.: Procedura statystycznej analizy odpowiedzi w badaniach ekspertowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej s. Organizacja i Zarządzanie, nr 40, Gliwice 2007.
 3. Czupryna-Nowak A.: Zastosowanie metod taksonomicznych w badaniach zgodności opinii ekspertów. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej s. Organizacja i Zarządzanie, nr 40, Gliwice 2007.
 4. Devedić V.: A survery of modern knowlege modeling techniques. Expert Systems whit Applications, Vol. 17, 1999.
 5. Dorofeyuk A.A., Chernuavkii A.L., Pokrovskaya I.V.: Expert Methods to Analyze and Perfect Management Systems. Automtion and Remote Control, Vol. 65. Issue 10, Kluwer Academic Publishers-Plenum Publishers, 2004.
 6. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego. AE w Krakowie, Kraków 1982.
 7. Gordon I., Helman O.: The RAND Corporation of long range study. Santa Monica, California 1974
 8. Izdebski W., Skudlarski J.: Hierarchia ważności czynników techniczno-organizacyjnych wpływających na efektywność obsługi technicznej ciągników rolniczych jako narzędzie wspomagania decyzji o zakupie ciągnika, http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa /Motrol7/Izdebski.pdf. (2014.09.10).
 9. Jayarnab V.: Expert systems In production and operations management. Current application and future prospects. Internatiola Journal of Operations & Production Management, Vol. 16, No 12, 1996.
 10. Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. PWE, Warszawa 2003.
 11. Kupczyk A.: Ocena czynników decyzyjnych zakupu dojarek mechanicznych. Problemy inżynierii rolniczej, nr 2/2005, Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, http://www.ibmer.waw.pl/pir/2005/pelne_2/kupczyk_ocena_p.pdf (2014.10.16).
 12. Milic-Czerniak R. (red.): Marketingowe badania bezpośrednie - zastosowania. Difin, Warszawa 2005.
 13. Orzeł J.: Rola metod heurystycznych, w tym grupowej oceny ekspertów oraz prawdopodobieństwa subiektywnego w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym. Bank i Kredyt, Warszawa 2005, www.bankikredyt.nbp.pl/content/2005/2005_05/orzel.pdf (2014.11.12).
 14. Skudlarski J.: Hierarchia ważności techniczno-organizacyjnych w odniesieniu do efektywności obsługi serwisowej ciągników rolniczych, http://wydawnictwo.ar.lublin.pl/ acta/technica_agraria /2005/acta_tech_4(2)_art_06.pdf (20014.11.05).
 15. Rozin B.B.: Teoria rozpoznawania obrazów. PWN, Biblioteka ekonometryczna, Warszawa 1979.
 16. Walasek R., Woźniakowski M.: Logistyka 2025 - badanie eksperckie metodą delficką, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/618/101-116.pdf?s equence=1&isAllowed=y (2014.10.17).
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu