BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gawrońska Dorota (Politechnika Śląska)
Title
Ocena jakości usług hotelarskich
Quality Evaluation Based on Hotel Services
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 259-277, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Usługi turystyczne, Hotelarstwo, Niepewność, Zbiory rozmyte
Tourism services, Hotel industry, Uncertainty, Fuzzy sets
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł przedstawia wielokryterialny model oceny usług hotelowych ze względu na jakość oferowanych usług z uwzględnieniem ważności poszczególnych kryteriów. Przyjęte zmienne są zmiennymi rozmytymi ze względu na możliwość uwzględnienia niepewności co do wartości ocen. Model ten umożliwia określenie tych hoteli, które spełniają w najwyższym stopniu oczekiwania klienta. (abstrakt oryginalny)

This paper presents a multi-criteria assessment model hotel services because of the quality of services, taking into account the validity of individual criteria. Adopted variables are fuzzy because of the possibility to take into account the uncertainty as to the value assessments. This model enables identification of those hotels that meet the highest degree of customer expectations. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bednarska M., Gołembski G., Markiewicz E., Olszewski M.: Przedsiębiorstwo turystyczne. ujęcie statystyczne i dynamiczne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
  2. Lubas B.: Czynniki kształtujące jakość usług hotelarskich w województwie podkarpackim. Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, Warszawa-Stalowa Wola 2006.
  3. Łachwa A.: Rozmyty świat zbiorów, liczb, relacji, faktów, reguł i decyzji. AOW Exit, Warszawa 2001.
  4. Panusiak A., Kłoda Z.: Zamówienia publiczne przyjazne innowacjom. PART, Warszawa 2010.
  5. Piegat A.: Modelowanie i sterowanie rozmyte. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2003.
  6. Rapacz A.: Jakość usług - strategicznym zagadnieniem współczesnego hotelarstwa. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1996.
  7. Rutkowski L.: Metody i techniki sztucznej inteligencji. PWN, Warszawa 2009.
  8. Zeinthaml V.A., Parasuraman A., Berry L.: Delivering Quality. The Free Press, New York 1980.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu