BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łaskawiec Konrad (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)
Title
Ocena czynników kształtujących konkurencyjność przedsiębiorstwa energetycznego - wyniki badań
The Opinion of Factors Formative the Competitiveness of Energetistic Enterprise - the Results of Investigations
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 4 (20), s. 51-63, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo energetyczne, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Wyniki badań
Energy distribution companies, Enterprise competitiveness, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł zawiera wybrane analizy i wyniki badań nad konkurencyjnością przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. Jest obrazem badań terenowych prowadzonych w dużych grupach energetycznych. Zaprezentowane wyniki badań i analizy statystyczne powstały dzięki życzliwości praktyków uczestniczących w badaniu. (abstrakt oryginalny)

The article contains the chosen analyses and the results of investigations over competitiveness of energetistic enterprises in Poland. It is the painting of field investigations led in large energetistic groups. The presented results of investigations and the statistical analyses came into being thanks to the practician's participating in investigation kindnesses. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brzóska J.: Modele strategiczne przedsiębiorstw energetycznych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
  2. Męczyńska A.: Wspomaganie procesów zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym metodami heurystycznymi. Praca doktorska. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2001.
  3. Pyka J. (red.): Koncepcje i modele konsolidacji przedsiębiorstw energetycznych w sektorze paliwowo-energetycznym. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
  4. Stankiewicz M.J.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2002.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu