BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bajdak Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Nowe media w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw
New Media in Marketing Communications of Enterprises
Source
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 2, s. 17-27, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Komunikowanie marketingowe, Internet, Technologie mobilne, Strategia komunikowania
Marketing communication, Internet, Mobile technologies, Communication strategy
Note
JEL Classification: M30, M31
streszcz., summ., rez.
Abstract
W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań ankietowych, których celem było ukazanie wykorzystania nowych mediów w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw. Zidentyfikowano nowe media najczęściej wykorzystywane w komunikacji z konsumentami i klientami instytucjonalnymi oraz ich pozycję w stosunku do mediów tradycyjnych. Przedstawiono główne cele firm i korzyści dla klienta związane z wykorzystywaniem nowych mediów w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, a także oceny skuteczności komunikacji marketingowej wykorzystującej nowe media oraz czynniki, od których zależy zwiększenie zakresu zastosowania nowych mediów w komunikacji firmy z klientami. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

The article presents results of the survey aimed at demonstrating the use of new media in enterprises marketing communications. They identified the most often used new media communications with the consumer and institutional customers and their position compared to traditional media. The article presents the main objectives of companies and benefits for the customer associated with the use of new media marketing communications. They evaluate the effectiveness of marketing communications in the new media as well as the factors that determine an increase in the scope of the company's new media communications with customers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Fabjaniak-Czerniak K. (2012), Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations, (w:) Kubiak K. (red.), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności. Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
  2. Manovich L. (2006), Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
  3. Levinson P. (2010), Nowe nowe media, Wydawnictwo WAM, Kraków.
  4. Laskowska M. (2012), Nowe media w służbie człowieka. Zarys problematyki w kontekście etyki i aksjologii mediów, "Teologia Praktyczna", tom 13.
  5. Witczak O. (2013), Nowe media w budowaniu marki i wizerunku przedsiębiorstwa, (w:) Bajdak A. (red.), Komunikacja marketingowa - współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, "Studia Ekonomiczne", nr 140.
  6. Witczak O. (2015), Postawy i opinie konsumentów indywidualnych wobec reklamy w nowych i tradycyjnych mediach, "Marketing i Rynek", nr 8.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu