BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pyka Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Janiszewski Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Transfer innowacji w usieciowionej gospodarce globalnej
Innovations Transfer in the Global Network Economy
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 4 (20), s. 119-131, tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Innowacje, Transfer wiedzy, Korporacje
Innovations, Knowledge transfer, Corporation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest dokonanie rozpoznania uwarunkowań transferu wiedzy i innowacji w warunkach usieciowionej globalnej gospodarki na podstawie nowych ustaleń badawczych z tego zakresu. Omówiono m.in. determinanty lateralnego, wewnątrzkorporacyjnego transferu wiedzy, jak również zależności zachodzące pomiędzy korporacją i pozostałymi uczestnikami systemu biznesu. Wyłanianie się rozwiązań innowacyjnych w sieciach znajduje się pod wpływem wielu czynników, wśród których należy wymienić mechanizmy organizacyjne, czynniki strukturalne, uwarunkowania geograficzne, jak również mobilność pracowników oraz, co oczywiste, ochronę własności intelektualnej. Zrozumienie ich oddziaływania wydaje się być kluczowe dla skutecznego szukania źródeł przewagi konkurencyjnej we współczesnej gospodarce. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to identify conditions of knowledge and innovation transfer in the global network economy. Results of recently conducted researches in the related fields are taken into account. Determinants of intra-corporate lateral knowledge transfer and ties between corporations and other actors involved in worldwide business system are discussed. Emerging of innovations seems to be influenced in many ways, i.e. organizational mechanisms, structural and geographical factors can matter as well as mobility of workers and intellectual property rights. Understanding how they work is essential for effective searching for sources of competitive advantage in modern economy. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adner R., Kapoor R.: Value creation in innovation ecosystems: how the structure of technological interdependence affects firm performance in new technology generations. "Strategic Management Journal", No. 3, 2010.
 2. Buckley P.J.: International integration and coordination in the Global Factory. "Management International Review", No. 2, 2011.
 3. Ciabuschi F., Dellestrand H., Kappen P.: Exploring the effects of vertical and lateral mechanisms in international knowledge transfer projects. "Management International Review" No. 2, 2011.
 4. Corredoira R.A., Rosenkopf L.: Should auld acquaintance be forgot? The reverse transfer of knowledge through mobility ties. "Strategic Management Journal", No. 2, 2010.
 5. Cuervo-Cazurra A., Un C.A.: Why some firms never invest in formal R&D. "Strategic Management Journal", No. 7, 2010.
 6. Dushnitsky D., Shaver J.M.: Limitations to interorganizational knowledge acquisition: the paradox of corporate venture capital. "Strategic Management Journal", No. 10, 2009.
 7. Gioia D.A., Price K.N., Hamilton A.L., Thomas J.B.: Forging an identity: an insider-outsider study of processes involved in the formation of organizational identity. "Administrative Science Quarterly", No. 1, 2010.
 8. Hall W.P., Nousala S., Kilpatrick B.: One company - two outcomes: Knowledge integration vs. corporate disintegration in the absence of knowledge management. "VINE", No. 3, 2009.
 9. Ingram I., Torfason M.T.: Organizing the in-between: the population dynamics of network-weaving organizations in the global interstate network. "Administrative Science Quarterly", No. 4, 2010.
 10. Jaffe A.B., Trajtenberg M., Henderson R.: Geographic localization of knowledge spillovers as evidenced by patent citations. "The Quarterly Journal of Economics", No. 3, 1993.
 11. Kublik A.: Suzuki nie zajechało daleko z VW. "Gazeta Wyborcza" 28.11.2011, http://wyborcza.biz/-biznes/1,100896,10692247,Wyniosl_z_firmy_poufne_informacje__Dyskowy_proces.html, 25.11.2011.
 12. Katila R., Chen E.: Effects of search timing on innovation: The value of not being in sync with rivals. "Administrative Science Quarterly", No. 4, 2008.
 13. Meyer K.E., Wright M., Pruthi S.: Managing knowledge in foreign entry strategies: a resource-based analysis. "Strategic Management Journal", No. 5, 2009.
 14. Pitelis Ch.N.: The sustainable competitive advantage and catching-up of nations: FDI, clusters and liability (asset) of smallness. "Management International Review", No. 1, 2009.
 15. Singh G., Hawkins L., Whymark G.: Collaborative knowledge building process: an activity theory analysis. "VINE", No. 3, 2009.
 16. Soh P.-H.: Network patterns and competitive advantage before the emergence of a dominant design. "Strategic Management Journal", No. 4, 2010.
 17. Terziovski M.: Research notes and commentaries. Innovation practice and its performance implications in small and medium enterprises in the manufacturing sector: a resource-based view. "Strategic Management Journal", No. 8, 2010.
 18. Whittington K.B., Owen-Smith J., Powell W.W.: Networks, Propinquity and Innovation in Knowledge - intensive Industries. "Administrative Science Quarterly", No. 1, 2009.
 19. Yamin M.: A Commentary on Peter Buckley's writings on the Global Factory. "Management International Review", No. 2, 2011.
 20. Yamin M., Tsai H.-J., Holm U.: The Performance effects of headquarters' involvement in lateral innovation transfers in multinational corporation. "Management International Review", No. 2, 2011.
 21. Yaprak A., Xu S., Cavusgil E.: Effective global strategy implementation: structural and process choices facilitiating global integration and coordination. "Management International Review", No. 2, 2011.
 22. Zaheer A., Soda G.: Network Evolution: The origins of structural holes. "Administrative Science Quarterly", No. 1, 2009.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu