BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Targiel Krzysztof S. (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wielostanowe opcje realne w decyzjach zrównoważonego rozwoju
Multi-State Real Options in the Decisions for Sustainable Development
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 4 (20), s. 133-147, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Podejmowanie decyzji, Opcje realne, Rozwój zrównoważony
Decision making, Real options, Sustainable development
Note
streszcz., summ., Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki jako projekt badawczy nr NN 111477740.
Abstract
Praca przedstawia możliwości wykorzystania wielostanowych opcji realnych do wyceny sytuacji pojawiających się w decyzjach rozwoju zrównoważonego. Podejście to próbuje uwzględnić w swoich rozważaniach nie tylko aspekt opłacalności finansowej projektu, ale także czynniki społeczne oraz środowiskowe. Czynniki te są uwzględniane nie tyko w kontekście zaplanowanych wartości, lecz także możliwości, które mogą się w trakcie realizacji przyszłych projektów pojawić. (abstrakt oryginalny)

The paper presents possibilities of using multi-state real options for valuation situations arising in the decisions of sustainable development. This approach attempts to take into account in their deliberations not only the financial aspect of the project, but also social and environmental factors. These factors are reflected not only in the context of the planned values, but also features which may in the future arise. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Black F., Scholes M.: The Pricing of Options and Corporate Liabilities. "The Journal of Political Economy", Vol. 81, No. 3, 1973.
 2. Boyle P.P.: Options: a Monte Carlo approach. "Journal of Financial Economics", No. 4, 1977.
 3. Cox J.C., Ross S.A., Rubinstein M.: Option pricing: a simplified approach. "Journal of Financial Economics", No. 7, 1979.
 4. Guthrie G.: Real Options in Theory and Practice. Oxford University Press, Oxford 2009.
 5. Jakubowski J., Palczewski A., Rutkowski M., Stettner Ł.: Matematyka finansowa. WNT, Warszawa 2003.
 6. Lorek E.: Nowe kierunku badań w zrównoważonym rozwoju. Teraźniejszość i przyszłość, [w:] Ekonomia Finanse. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz. Katowice 2010.
 7. Machulec M.: Wskaźniki i mierniki pomiaru atrakcyjności inwestycyjnej jako narzędzie w planowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Pyka J. (red.): Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług. Katowice 2010.
 8. Myers S.C.: Determinants of Corporate Borrowing. "Journal of Financial Economics", Vol. 5, No. 2, 1977.
 9. Myers S.C.: Interactions of Corporate Financing and Investment Decisions-Implications for Capital Budgeting. "The Journal of Finance", Vol. 29, No. 1, 1974.
 10. Rudny W.: Opcje rzeczowe w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 11. Sobol A.: Rola władz lokalnych w realizacji zrównoważonego rozwoju, [w:] Ekonomia Finanse. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz. Katowice 2010.
 12. Trigeorgis L.: Real Options and Interactions with Financial Flexibility. "Financial Management", Vol. 22, No. 3, 1993.
 13. Targiel K.: Wykorzystanie opcji realnych w projektach wieloetapowych, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług. Modele, metody i narzędzia zarządzania organizacjami. Katowice 2010.
 14. Targiel K.: Wielostanowe opcje realne i ich wykorzystanie w zarządzaniu projektami, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność Przemysłu i Usług. Koncepcje, Metody i Narzędzia Współczesnego Zarządzania. TNOiK, Oddział w Katowicach., Katowice 2011.
 15. Trzaskalik T.: Multiobjective Analysis in Dynamic Environment. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998.
 16. Węgrzyn L.: Petycja - narzędzie kontroli społecznej czy nieużywany miernik niezadowolenia obywateli. "Przegląd Komunalny", 150, nr 3, 2004.
 17. World Commission on Environment and Development. Our Common Future. www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm, 31.07.2012.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu