BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Deszczyński Przemysław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Konceptualizacja pojęcia "ekonomia informacji" - paradygmat public relations
Conceptualization of The Notion of Information Economics - The Paradigm of Public Relations
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 313, s. 51-60, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Public relations, Ekonomika informacji, Asymetria informacji
Public relations, Economics of information, Information asymmetry
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule dokonano próby konceptualizacji pojęcia "ekonomia informacji" w paradygmacie public relations. Całość poprzedza wprowadzenie w problematykę asymetrii informacji. "Ekonomia informacji" powstała z zapotrzebowania praktyki życia gospodarczego. Dzięki niej ekonomiści dysponują lepszymi, bardziej adekwatnymi do rzeczywistości analizami rynków pracy, kapitału, towarów i usług, przyczyniając się w ten sposób do bardziej optymalnego wykorzystywania potencjału tkwiącego w firmach, korporacjach, branżach, w gospodarkach poszczególnych państw oraz w gospodarce światowej.(abstrakt oryginalny)

The article introduces the issue of information asymmetry an attempts to conteptualize the term "economy of information" in the light of public relations paradigm. The economy of information emerged as a response for the requirements of the business practice. It impacts positively the economic life by delivering more detailed and adequate analyses of labour, capital, goods and services market. Hence it activates the idle potential hidden at different levels of the economy, ranging from a single company to a global level.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akerlof G.A. (1970), The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 84, Iss. 3.
 2. Andrzejewski P., Deszczyński P. (2013), Public Relations, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 3. Deszczyński P. (2005), Rozwój lobbingu w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 4.
 4. Deszczyński P. (2009), Konceptualizacja pojęcia transformacji [w:] K. Pająk (red.), Gospodarka rynkowa w Polsce - 20 lat transformacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 130.
 5. Deszczyński P. (2012), Rola public relations w strategii CRM - spojrzenie w dobie mediów społecznościowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 249, s. 66-83.
 6. Deszczyński P. (2013), Konceptualizacja pojęcia public relations [w:] Wykorzystanie nowych mediów w public relations, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 157.
 7. Deszczyński P. (2016), Public Relations, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 8. Hayek F.A. (1998), Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 9. Ławniczak R. (2005), Levels of Analysis and Impact of Transitional Public Relations (Case of Poland) [w:] R. Ławniczak (red.), Introducing Market Economy Institutions and Instruments: The Role of Public Relations in Transition Economies, piar.pl, Poznań.
 10. Spence M. (1973), Job Market Signaling, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 87, Iss. 3.
 11. Sriramesh K., Vercic D. (red.) (2003), Global Public Relations Handbook. Theory, Research and Practice, Lawrence Erebaum Assiociates, London.
 12. Stiglitz J.E. (2007), Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Wojcik K. (2013), Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wolters Kluwer, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu