BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rakowska Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Kryzysowe przywództwo, czyli kompetencje menedżerskie niezbędne w trudnych czasach
Crisis Leadership, Critical Managerial Competencies Needed in the Difficult Times
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 2 (14), s. 5-18, bibliogr. 39 poz.
Keyword
Menedżer, Przywództwo, Kompetencje, Kariera menedżera, Sytuacje kryzysowe
Manager, Leadership, Competences, Manager career, Crisis situations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zjawiska kryzysowe są coraz częstsze w dzisiejszym świecie, stąd ważnym zadaniem jest przygotowanie organizacji i menedżerów do nowych wyzwań. Celem artykułu jest określenie, jakie kompetencje odgrywają ważną rolę w sytuacjach kryzysowych oraz w jakim stopniu polscy menedżerowie są do tego przygotowani. W pierwszej części artykułu zdefiniowano pojęcie "kryzys", następnie zaprezentowano wnioski dotyczące kompetencji niezbędnych przywódcom w czasie kryzysu. Scharakteryzowano kompetencje polskiej kadry kierowniczej. Zwrócono także uwagę, że w karierze dzisiejszych menedżerów coraz częściej zdarzają się sytuacje kryzysowe, które w części są spowodowane kryzysem w edukacji menedżerskiej. Artykuł kończą wnioski na temat doskonalenia kadry kierowniczej. (abstrakt oryginalny)

Crises have recently become more frequent, so organizations and their managers should be prepared to this phenomenon. This article aims to show which competencies play important role in the time of crisis and, if Polish managers are well prepared to this situation. The definition of crisis is explained, and then the key competences needed by crisis leaders are presented. Next part characterizes competencies of Polish managers. There is also noticed that today's managers quite often have to face crises in their career which is partly due to the crisis in managerial education. At the end there are conclusions referring to the managerial development. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alvesson M., Willmott H. (eds.): Studying Management Critically. SAGE, London 2003.
 2. Armstrong S.J., Fukami C.V. (eds.): The Sage Handbook of Management Learning, Education and Development. SAGE, London 2009.
 3. Bennis W., O'Toole J.: How business schools lost their way. "Harvard Business Review", 2005.
 4. Buffet-Willett S., Kruse S.: Crisis leadership; past research and future directions. "Journal of Business Continuity & Emerging Planning", vol. 3, no. 3.
 5. Burke L.A, Rau B.: The Research - Teaching Gap in Management. "Academy of Management Learning & Education", 2010, vol. 9, no. 1.
 6. Pieniądze za porażki. "Forbes", 14 maja 2008, http://gospodarka.gazeta.pl.
 7. Finkelstein S.: Why do smart managers fail. Porfolio, New York 2003.
 8. Gentry W., Mondore S., Cox B.: A study of managerial derailment characteristics and personality preferences. "Journal of Management Development ", 2006, vol. 26, no. 9.
 9. George B.: Seven Lessons for Leading in Crisis. Wiley 2009.
 10. Hamel G.: Kosmiczne wyzwania stojące w dziedzinie zarządzania. "Harvard Business Review Polska", maj 2009.
 11. Hargins M., Watt J.D.: Organizational Perception Management: A framework to Overcome Crisis Events. "Organization Development Journal", vol. 28, no. 1, spring 2010.
 12. Harrison R.T., Leitch C.: Developing Paradigmatic Awareness in University Business Schools: The Challenge for Executive Education. "Academy of Management Learning & Educaction", 2007, vol. 6, no. 3.
 13. James E.J., Wooten L.P.: Leadership as (un) usual, How to Display Competence in Times of Crisis. "Organizational Dynamics", 2005, vol. 34, no. 2.
 14. Jadczak A.: Menedżerowie nie są gotowi na walkę z kryzysem, http://ceo.cxo.pl/news/344929/Menedzerowie.nie.sa.gotowi.na.walke.z.kryzysem.html, 11 maja 2009.
 15. Jankowski T.: Menedżerowie w kryzysie sobie nie radzą, http://praca.wp.pl/kat,18453,title,Menedzerowie-w-kryzysie-sobie-nie-radza,wid,12005205,wiadomosc.html? 22.02.2010.
 16. Kanter R.M.: E-volve, succeeding in the digital culture. "Harvard Business School", 2001.
 17. Knap-Stefaniuk A.: Kryzys w organizacji - i co dalej?, www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn/?p=&strona=biul_kryz&nr=2&nr=2.
 18. Koźmiński A.: Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. PWN, Warszawa 2005.
 19. Longenecker C.O., Neubert M.J., Fink L.S.: Causes and consequences of managerial failure in rapidly changing organizations. "Business Horizons", vol. 50, issue 2, March-April 2007.
 20. Linstead S., Fulop L., Lilley S.: Management & Organizations, A critical text. Palgavre Macmillan, Great Britain 2009.
 21. Mitroff I.A., Alpaslan M.C.: Przygotuj się na katastrofę. "Harvard Business Review Polska", listopad 2003.
 22. Mintzberg H.: The manager's Job: Folklore and Facts. "Harvard Business Review", July-August 1975.
 23. Mintzberg H.: Managers not MBAs: A hard look at the soft practice of managing and management development. Berrett-Koeher, San Francisco 2004.
 24. Rakowska A.: Kompetencje menedżerskie we współczesnych organizacjach. Wyd. UMCS, Lublin 2007.
 25. Rakowska A., Sitko-Lutek A.: Doskonalenie kompetencji menedżerskich. PWN, Warszawa 2000.
 26. Rogacki R.: Wizja na dziś. "Harvard Business Review Polska", wrzesień 2009.
 27. Sayegh L., Anthony W.P., Perrewe P.: Managerial decision - making under crisis: The role of emotion in an intuitive decision process. ,"Human Resource Management Review", 2004, no. 14.
 28. Simon H.A.: Działanie administracji: proces podejmowania decyzji w organizacjach administracyjnych. PWN, Warszawa 1976.
 29. Użycki D.: Portret własny polskiego menedżera. "Harvard Business Review Polska", październik 2009.
 30. www.raytheon.com/ourcompany/history/leadership/.
 31. www.talentclub.pl.
 32. http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,6586755,Polacy_sa_najbardziej_zestresowani_w_UE.html.
 33. www.egospodarka.pl/tematy/badanie-kadry-menedzerskiej.
 34. www.slownik-online.pl/kopalinski/9166D6B09B9554CFC12565ED00458E4F.php.
 35. www.pinyin.info/chinese/crisis.html.
 36. www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pw_miesie_inf_o_bezrob_w_polsce_02m_2010.pdf.
 37. www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/gus;rekordowy;wzrost;pkb,116,0,244852.html.
 38. www.egospodarka.pl/37561,Wzrost-PKB-za-2008-rok-4-8-r-r-wskazuje-na-szybkiespowolnienie-w-4kw,1,51,1.html.
 39. http://kadry.nf.pl/Artykul/10040/Str_6/Polski-menedzer-czasow-kryzysu/badaniekariera-zawodowa-kryzys-gospodarczy-menedzer/.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu