BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łuczaj Kamil (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie)
Title
Dobra komunikacja marketingowa w oczach pracowników polskich agencji reklamowych
Good Marketing Communication Seen by Employees of Advertising Agencies in Poland
Source
Marketing i Rynek, 2017, nr 6, s. 27-37, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Reklama, Przemysł kreatywny, Promocja, Marketing, Budowanie świadomości marki, Komunikowanie marketingowe, Badanie opinii
Advertising, Creative industry, Promotion, Marketing, Branding, Marketing communication, Opinion research
Note
streszcz., summ., Realizacja badań była możliwa dzięki grantowi badawczemu Narodowego Centrum Nauki nr 2012/07/N/HS6/00469
Abstract
Artykuł koncentruje się na cechach, które decydują o wysokiej wartości marketingowej reklam. Tło empiryczne stanowią opinie twórców reklam - copywriterów tworzących tekst oraz art directorów zajmujących się warstwą wizualną. Wypowiedzi przedstawicieli polskiej branży reklamowej uzyskane dzięki wywiadom pogłębionym pozwalają odpowiedzieć na pytanie, co twórcy reklam w reklamie cenią najbardziej. Całościowo najważniejsze okazują się idea kreatywna i "bezbłędna egzekucja". Wyniki pozwalają także dostrzec znaczenie działań niestandardowych i symbolicznych umiejętności twórców oraz wartość reklam, które jedynie w subtelny sposób nawiązują do produktu. (abstrakt oryginalny)

The paper focuses on the characteristics that make advertisements beneficial from the marketing point of view. The empirical part is based on the opinions of the creators of advertising - copywriters who create text and art directors, dealing with visuals. The narratives of the representatives of Polish advertising industry, obtained through in-depth interviews, allow answering the question about the qualities they value in advertising. Overall, the creative idea and "flawless execution" turned out to be the most important ones. Moreover, the results emphasize the importance of non-standard promotion, symbolic skills of the creators and the value of advertising only loosely related to the product. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bertaux D. i Bertaux-Wiame I. (2012). Opowieści o życiu w rzemiośle piekarskim. W: K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Kraków: Nomos.
 2. Bourdieu, P. (2005). Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 3. CBOS (2006). Stosunek do zwierząt. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
 4. Dance, R. (2015). It's Nice to Be Important, but is it Important to Be Nice. Pozyskano z: https://www.deeson.co.uk/blog/its-nice-be-important-it-important-be-nice (09.03.2015).
 5. Dissanayake, E. (1992). Homo Aestheticus. Where Art Comes From and Why. New York: The Free Press.
 6. Ford-Hutchinson, S. i Rothwell, A. (2002). The Public's Perception of Advertising in Today's Society. Report on the Findings from a Research Study. London: Advertising Standards Authority. Pozyskano z: http://www.asa.org.uk/Regulation-Explainedy~/media/Files/ASA/ (11.12.2016).
 7. Gdula, M., Lewicki, М. i Sadura, P. (2014). Praktyki kulturowe klasy ludowej. Warszawa: Instytut Studiów Zaawansowanych.
 8. Gulas, C. i Weinberger, M. (2006). Humor in Advertising. A Comprehensive Analysis. Armonk: M.E. Sharpe.
 9. Hall, S. (1987). Kodowanie i dekodowanie. Przekazy i Opinie, (1-2), 58-71.
 10. Holt, D. i Cameron, D. (2010). Cultural Strategy: Using Innovative Ideologies to Build Breakthrough Brands. Oxford: Oxford University Press.
 11. Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN.
 12. Kotarbiński, T. (1955). Traktat o dobrej robocie. Łódź: Ossolineum.
 13. Łotman, J. (1999). Kultura i eksplozja. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 14. Łuczaj, K. (2016а). Reklama jako sport walki. Polskie pole produkcji reklamowej w świetle socjologii sztuki Pierre'a Bourdieu. Studia Humanistyczne AGH, (4), 53-71.
 15. Łuczaj, K. (2016b). Współczesna polska reklama prasowa: co mówią reklamy, ich twórcy i odbiorcy. Kraków: Nomos.
 16. Mirzoeff, N. (2012). Czym jest kultura wizualna?. W: M. Bogunia-Borowska i P. Sztompka (red.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej (158-192). Kraków: Znak.
 17. Potter, W. (2004). Theory of Media Literacy. A Cognitive Approach. Thousand Oaks-London-New Delhi: Sage.
 18. PZLA (2015). Bieganie zawładnęło Polską. Warszawa: Polski Związek Lekkiej Atletyki.
 19. Sankowski, R. (2016). David Bowie nie żyje. Ziggy Stardust wrócił do gwiazd. Pozyskano z: http://wyborcza.pl/1,75410,19460960,david-bowie-nie-zyje-ziggy-stardust-wrocil-do-gwiazd.html (10.08.2016).
 20. Sennett, R. (2008). The Craftsman. New Haven: Yale University Press.
 21. Szymkowska-Bartyzel, J. (2006). Amerykański mit, polski konsument czyli reklamowe oblicze Ameryki. Kraków: WUJ.
 22. Wiktor, J. (2016). Komunikacja marketingowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Young, C. (2000). Creative Differences between Copywriters and Art Directors. Journal of Advertising Research, (3), 19-26.
 24. Zaniewski, I. (2015). Wyścig z prymitywem. Dlaczego reklama już nie śmieszy? Pozyskano z: http://wyborcza.pl/duzyformat/1,142475,17252936,Wyscig_z_prymitywem_Dlaczego_reklama_juz_nie_smieszy_html (22.02.2015).
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu