BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski), Tomaszewski Marek (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Endogeniczne uwarunkowania w kształtowaniu regionalnej strategii innowacji na przykładzie województwa śląskiego
Endogenous Factors in Formation of Regional Innovation Strategy - Upper Silesia Case
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 2 (14), s. 33-45, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Strategia innowacyjna, Region, Wzrost endogeniczny
Innovation strategy, Region, Endogenous growth
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstract
W chwili obecnej teoria endogenicznego wzrostu cieszy się coraz większą popularnością w świecie nauki, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Celem artykułu jest ukazanie, na przykładzie województwa śląskiego, potrzeby i zasadności aplikowania tej teorii w regionach Polski. Ze względu na słabość ekonomiczną regionów, wewnętrzne czynniki stymulujące wzrost gospodarczy są niewystarczające. Dlatego tak istotne dla rozwoju, między innymi województwa śląskiego, są impulsy zewnętrzne. Bez takich impulsów nie może być mowy o konwergencji. Dlatego rozwój gospodarczy większości regionów Polski powinna być oparty na egzogenicznej teorii wzrostu gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

At the moment endogenous growth theory has become increasingly popular in the world of science, particularly in developed countries. This article aims to show, for Upper Silesia case, the needs and sense of applying this theory in the Polish regions. Stimulating economic growth are insufficient in less developed regions, because of the weakness of the internal factors in it. Therefore it is important to strengthen an external impulses to keep internal development. Without this inputs there can't be convergences processes. Therefore, the economic development of the of Polish regions should be based on the exogenous growth theory. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Amin A.: An institutionalist perspective on regional economic development. "International Journal of Urban & Regional Research", 1999, vol. 23 (2).
  2. Lundvall D.A.: Introduction, [in:] B.-A. Lundvall (ed.): National Systems of Innovation: Towards of Innovation and Interactive Learning. Pinter, London 1992.
  3. Malaga K.: O niektórych dylematach teorii wzrostu gospodarczego i ekonomii. ZKP TE, Warszawa 2009, www.pte.pl.
  4. www.slaskie.pl
  5. OECD i Eurostat: Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 2005.
  6. Rivera-Batiz L.A., Xie D.: Integration among unequals. "Regional Science and Urban Economics", 1993, no. 23.
  7. Romer P.: Endogenous technological change. "Journal of Political Economy", 1990, vol. 98, no. 5, part II.
  8. Sternberg R.: Innovation Networks and Regional Development - Evidence from the European Regional Innovation Survey (ERIS): Theoretical Concepts, Methodological Approach, Empirical Basis and Introduction to the Theme Issue. "European Planning Studies", 2000, vol. 8, no. 4.
  9. Welfe A.: Ekonometria. PWE, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu