BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łopusiński Damian (Politechnika Wrocławska), Łopusiński Mateusz (Politechnika Wrocławska), Jóźwiak Ireneusz J. (Politechnika Wrocławska)
Title
Strategia prowadzenia robót górniczych w celu ograniczenia aktywności sejsmicznej pola eksploatacyjnego
Strategy of Mining Operations in Order to Reduce Seismic Activity and Rockburst Hazard of Mining Panel
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 307-314, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Górnictwo, Produkcja miedzi, Strategia produkcji
Mining sector, Production of copper, Production strategy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono zagrożenia, jakie stanowią wstrząsy górnicze oraz tąpania. Opisano zagadnienia profilaktyki tąpaniowej ograniczającej aktywność sejsmiczną pola eksploatacyjnego górnictwa podziemnego rud miedzi. Przedstawiono strategię postępowania w przypadku zagrożenia tąpaniami, mającą na celu jego zmniejszenie. (abstrakt oryginalny)

The paper presents hazard, what are the rock-mass tremors and rockbursts. Methodology of rockburst prevention, reducing seismic activity of mining panel in underground copper ore mine was described. The shown strategy of proceeding is used in rockburst hazard conditions in order to reduce it. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Butra J.: Eksploatacja złoża rud miedzi w warunkach zagrożenia tąpaniami i zawałami. Wydawnictwo KGHM Cuprum sp. z o.o. CBR, Wrocław 2010.
  2. Dubiński J., Konopko W.: Tąpania - ocena - prognoza - zwalczanie. Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice 2000.
  3. Dziedzic D. i inni: Zagrożenie naturalne w polskim górnictwie rud miedzi. Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud, t. 42, nr 1, Wrocław 2007.
  4. Hryciuk A. i inni: Zagrożenia naturalne i podejmowane działania profilaktyczne w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Rudna w latach 1993 - 2013. Prewencja zagrożeń naturalnych. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2013.
  5. Janowski A.: Informacja na temat stanu zagrożenia tąpaniami i zawałami oraz skuteczności metod ograniczania tych zagrożeń w kopalniach LGOM w 2013 roku. CPBM Cuprum, Wrocław 2014.
  6. Krzyżowski A.: Profilaktyka tąpaniowa w kopalniach węgla kamiennego. Materiały Międzynarodowego Sympozjum: Tąpania. Stan badań i profilaktyki. Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice 2002.
  7. Łopusiński D.: Wpływ modyfikacji profilaktyki tąpaniowej oraz tempa prowadzenia eksploatacji na aktywność sejsmiczną górotworu w polu XVII/1 w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Rudna. Praca dyplomowa magisterska. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Wrocław 2016.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu