BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żylicz Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Title
Efektywność kosztowa
Cost Effectiveness
Source
Aura, 2017, nr 6, s. 22-23
Keyword
Efektywność kosztowa, Ochrona środowiska
Cost effectiveness, Environmental protection
Note
streszcz., summ.
Abstract
Efektywność kosztowa jest kluczowym pojęciem analizy ekonomicznej. Niestety bywa często naruszana, co wiąże się z niekompetencją lub hipokryzją, prowadzącą do niepotrzebnego windowania kosztów czegoś, co mogłoby zostać osiągnięte taniej. Należy jednak stwierdzić, że niektóre wymagania, sprawiające wrażenie nieefektywnych kosztowo, mogą być uzasadnione, jeśli ochronę środowiska rozumieć kompleksowo, czyli łącznie z organizacją monitoringu i egzekwowania przepisów. Trudno analizować efektywność kosztową projektów, realizujących kilka celów równocześnie, ale są i na to wypraktykowane sposoby. (abstrakt oryginalny)

Cost effectiveness is a key concept in economic analysis. Unfortunately, it is very often violated as a result of a lack of knowledge or hypocrisy implying excessive cost. However, it needs to be emphasized that some requirements which seem not to be cost-effective are in fact justified if environmental protection is understood broadly, i.e. with monitoring and law enforcement taken into account. Assessing the cost effectiveness of projects aimed at several objectives at once is challenging but even difficult tasks like these can be successfully addressed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu