BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Macełko Marta (Politechnika Śląska), Mendel Izabela (Politechnika Śląska)
Title
Living lab - koncepcja popytowego podejścia do innowacji
Living Lab - the User Driver Innovation Conception
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 2 (14), s. 111-125, tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Innowacje, Prosument
Innovations, Prosumer
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie istoty living lab jako koncepcji współdziałania wszystkich czterech sektorów - biznesu, nauki, administracji, społeczeństwa obywatelskiego. Opisano szczególną rolę świadomego konsumenta - prosumenta - czyniąc z niego równoprawnego partnera procesów innowacyjnych. Living lab wykorzystuje potencjał społeczności lokalnych, uwzględniając kwestie ochrony środowiska, wykluczenia społecznego, ochrony zdrowia, jakości życia, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of the article is presenting living lab as the concept of the cooperation four sectors: business, science, administration, social society. Being both user-centric environment and methodology for innovation is characterized by early and continuous involvement of user, called prosument. The idea of living lab engages various stakeholders, local and regional communities and people for tackling important societal challenges. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ballon P., Pierson J., Delaere S.: Open Innovation Platforms for Broadband Services: Benchmarking European Practices. Proceedings of 16th European Regional Conference, Porto, Portugal, September 4-6, 2005.
 2. Banks D., Daus K.: Customer. Community Unleashing the Power of Your Customer Base. Jossey-Bass, San Francisco, USA 2002.
 3. Bergvall-Kåreborn B., Ihlström Eriksson C., Ståhlbröst A., Svensson S.: A Milieu for Innovation - Defining Living Labs.
 4. Bywalec Cz.: Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania. PWN, Warszawa 2007.
 5. CASE-Doradcy Sp. z o.o. Ekspertyza "Zwiększanie świadomości przedsiębiorców z zakresu korzyści płynących z popytowego podejścia do innowacji (User-Driven Innovation),www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/7B61C99B-557E-4B4F-92EC-8557E197F4C7/ 52673/Ekspertyzauserdriveninnovation.pdf 2008.
 6. Eriksson M., Niitamo V.P., Kulkki S.: State-of-the-Art in Utilizing Living Labs Approach to User-centric ICT innovation - a European approach. CDT at Luleå University of Technology, Sweden, Nokia Oy, Centre for Knowledge and Innovation Research at Helsinki Scholl of Economics, Finland 2005.
 7. Eurstein K., Hesmer K.A, Hribernik K.-D., Schumacher J.: Living Labs: A New Development Strategy. In European Living Labs - A new approach for human centric regional innovation, [in:] Schumacher J., Niitamo V.-P. (eds.): Wissenschaftlicher Verlag, Berlin 2008.
 8. Exploring the Quadruple Helix Report of Quadruple Helix Research For the CLIQ Project 28 June University of Tampere Institute for Social Research Work Research Centre Tampereen yliopistopaino Oy Juvenes Print, Tampere 2010.
 9. Jung B.: Kapitalizm postmodernistyczny. "Ekonomista", 1997, nr 5-6.
 10. Koza D.: Prosument dobry dla dobrej reklamy. http://copywriter.net.pl/2008/01/prosument -dobry-dla-dobrej-reklamy/.
 11. Living Labs for user-driven open innovation. An overview of the living labs methodology, activities and achievements. January 2009.
 12. Smits R., Kuhlmann S.: The rise of Systemic Instruments in Innovation Policy. "International Journal of Foresight and Innovation Policy", 2004, no. 1-2.
 13. Ståhlbrös A.: Forming Future IT - The Living Lab Way of User Involvement. PhD thesis. Department of Business Administration and Social Sciences, Luleå University of Technology, Luleå 2008.
 14. Toffler A., Toffler H.: Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali. Wyd. Zysk i Ska, Poznań 1996.
 15. Wojnicka E.: Europejska Sieć Żywych Laboratoriów zaprasza do członkostwa, www.pi,gov.pl.
 16. www.ami-communities.eu/wiki/CORELABS.
 17. www.helsinkibusinesshub.fi.
 18. www.jamk.fi/.
 19. www.manchesterdda.com.
 20. www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=4144C517F86549BFA4B834A6A8EC9321,
 21. www.cordis.europa.eu.
 22. www.openlivinglab.pl.
 23. www_lgd-tur_org_pl.mht.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu