BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hope Ewa (Politechnika Gdańska)
Title
Modele relacji między Corporate Social Responsibility a public relations
Models of Relations Between Corporate Social Responsibility and Public Relations
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 313, s. 87-98, rys., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Public relations, Społeczeństwo, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Public relations, Society, Corporate Social Responsibility (CSR)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł jest próbą usystematyzowania dotychczasowych rozstrzygnięć dotyczących relacji między CSR (Corporate Social Responsibility) i public relations - występujących tak w literaturze przedmiotu, jak i praktyce organizacji. Autorka prezentuje też własną koncepcję, proponując trzy modele, które opisują i wyjaśniają nie tylko wzajemne relacje między CSR i PR, ale i wyodrębniają funkcje, jakie nadaje się w organizacjach działaniom społecznie odpowiedzialnym i strategiom zarządzania komunikacją. Modele ilustrują też poziom rozwoju, dojrzałości organizacji i usytuowanie jej w szerokim otoczeniu - społecznym i przyrodniczym.(abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to systematize the already existing solutions concerning the relationship between CSR (Corporate Social Responsibility) and public relations - occurring both in literature and in corporate practice. The author also presents her own concept proposing three models that describe and explain not only the relationship between CSR and PR, but also explain the functions ascribed in organizations to socially responsible activities and to communication management strategies. Moreover, the models illustrate the level of development and maturity of the organization, and its position in the broad environment - social and natural.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bauman Z., Bauman I., Kociatkiewicz J., Kostera M. (2015), Management in a Liquid Modern Word, Polity Press, London.
 2. Cambra-Fierro J., Wilson A., Polo-Redondo Y. (2013), When Do Firms Implement Corporate Social Responsibility? A Study of the Spanish Construction and Real-Estate Sector, "Journal of Management & Organization", Vol. 19, Iss. 2, March, s. 150-166.
 3. Elving W.J. (2014), Communicating Social Responsibility In a Skeptical World [w:] D. Turker, H. Toker, C. Altuntas (eds.), Contemporary Issues in Corporate Social Responsibility, Lexington books, Amsterdam.
 4. Elving W.J., Golob U., Podnar K., Ellerup-Nielsen A., Thomson Ch. (2015), The Bad, the Ugly and the Good: New Challenges for CSR Communication, "Corporate Communications: An International Journal", Vol. 20, Iss. 2, s. 118-127.
 5. Golob U., Podnar K., Elving W.J. (2013), CSR Communications: Quo vadis? "Corporate Communications: An International Journal", Vol. 18, No. 2, s. 176-192.
 6. Grunig J., Hunt T. (1984), Managing Public Relations, Holt, Rinehart and Winston, New York.
 7. Heath R., Coombs W.T. (2006), Today's Public Relations, Sage Publications, USA.
 8. Hesselbein F. (1998), Organizacja okrężna [w:] F. Hesselbein, M. Goldsmith (red.), Organizacja przyszłości, Businessman, Warszawa.
 9. Hope E. (2007), Odpowiedzialność w działaniach public relations - zasady etyczne [w:] J. Olędzki, D. Tworzydło (red.), Public Relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Hope E. (2013), Etyka w zawodzie specjalistów public relations, Difin, Warszawa.
 11. Kim S., Ferguson M.T. (2014), Public Expectations of CSR Communication: What and How to Communicate CSR, "Public Relations Journal", Vol. 8, No. 3, s. 1-22.
 12. Kuhn T. (1970), The Structure of Scientific Revolutions, The University of Chicago Press, Chicago.
 13. Kytle B., Ruggie J.G. (2005), Corporate Social Responsibility as risk management, http://www.ksg.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/workingpaper_10_kytle_ ruggie.pdf (dostęp: 10.02.2016).
 14. Lustyk D. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu w kreowaniu wizerunku miasta [w:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Kreowanie wizerunku miast, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 15. Lewicka-Srzałecka A. (2008), Raportowanie społecznej odpowiedzialności firm jako instrument public relations, "Prakseologia", nr 148, s. 185-196.
 16. Panek-Owsiańska M. (2016), CSR i PR czy łączy je tylko R [w:] A. Łaszyn, D. Tworzydło (red.), Pierwsze ćwierćwiecze - 25 lat Public Relations w Polsce, Message House, Warszawa, s. 107-117.
 17. Pawłowicz B. (2016), PR w Polsce- spojrzenie z zewnątrz [w:] A. Łaszyn, D. Tworzydło (red.), Pierwsze ćwierćwiecze - 25 lat Public Relations w Polsce, Message House, Warszawa, s. 255-265.
 18. Rok B. (2004), Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 19. Sheikh S.-ur-R. (2011), Corporate Social Responsibility or Cause-Related Marketing? The Role of Cause Specificity of CSR, "Journal of Consumer Marketing", Vol. 28, No. 1, s. 27-39.
 20. Smith N.C., Ward H. (2009), Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Studio Emka, Warszawa.
 21. Tarhan A., Turetken O., Reijers H.A. (2016), Business Process Maturity Models: A Systematic Literature Review, "Information and Software Technology", Vol. 75, July, s. 122-134.
 22. Visser W. (2010), CSR 2.0.The Evolution and Revolution of Corporate Social Responsibility [w:] M. Pohl, N. Tolhurst (eds.), Responsible Business: How to Manage a CSR Strategy Successfully, http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/csr-2-0- ewolucja-i-rewolucja-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu/ (dostęp: 10.05.2016).
 23. Wardyn K., Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element komunikacji marketingowej marki, http://www.epr.pl (dostęp: 3.05.2016).
 24. Whaley F. (2013), Is Corporate Social Responsibility Profitable for Companies? https://www.devex.com/news/is-corporate-social-responsibility-profitable-forcompanies- 80354 (dostęp: 11.05.2016).
 25. [www 1] http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/to-prowcy-napedzaja-csr-wynikibadania (dostęp: 7.01.2016).
 26. [www 2] http://www.prmuseum.org (dostęp: 14.04.2016).
 27. [www 3] http://sinsofgreenwashing.com/index35c6.pdf (dostęp: 10.11.2015).
 28. [www 4] https://www.accenture.com/t20151111T221550__w__/us-/_acnmedia/Accenture/ Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Strategy_7/Accenture-UNGCCEO- Study-A-Call-to-Climate-Action.pdf#zoom=50 (dostęp: 10.05.2016).
 29. [www 5] https://www.researchgate.net/publication/281933838_TO_CREATE_A_POSIT IVE_BRAND_IMAGE_THROUGH_CORPORATE_SOCIAL_RESPONSIBILITY (dostęp: 10.05.2016).
 30. [www 6] http://www.opportunitysustainability.com/?p=323 (dostęp: 9.05.2016).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu