BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siedlecki Bogdan (Politechnika Krakowska), Czaplicka Anna (Politechnika Krakowska)
Title
Wpływ oświetlenia obszarów miejskich na zanieczyszczenie środowiska światłem
The Influence of Technological Systems of Illumination in Urban Areas on Light Pollution of the Environment
Source
Aura, 2017, nr 6, s. 3-5, fot., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Miasto, Zanieczyszczenie środowiska
City, Environmental pollution
Note
streszcz., summ.
Abstract
Właściwe wykorzystanie osiągnięć techniki w zakresie światła wydaje się stosunkowo proste. Jednakże w zabudowie miejskiej odczuwalny jest niejednokrotnie znaczny dyskomfort powodowany nieumiejętnym doborem oświetlenia. Istotne różnice w natężeniu oświetlenia, powodowane nieumiejętnym doborem oświetlenia do miejscowej specyfiki i lokalnych potrzeb, prowadzą miejscami do zatarcia granicy percepcji między dniem i nocą, a z drugiej strony strefy mniej oświetlone stają się optyczną "czarną dziurą". W artykule zwrócono uwagę na odpowiednio planowane i projektowane oświetlenie budynków, zabytków, ulic i innych elementów przestrzeni w taki sposób, aby przeciwdziałać zanieczyszczeniu światłem. (abstrakt oryginalny)

The ability to use modern technology adequately when it comes to illumination seems relatively simple. In urban areas, however, unskillfully chosen illumination can often cause discomfort as local needs and characteristics of the area are not taken into account. Substantial differences in illuminance, caused by wrong choices regarding local needs and characteristics, can sometimes lead to blurring the perception of day and night, and on the other hand, the zones with less illumination become the optical "black holes". The paper draws the attention to the appropriately planned and designed illumination of buildings, historical sites, streets and other elements of urban space as a means to prevent light pollution. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bortle J.E. 2001. Sky & Telescope Magazine 90 Sherman St, Cambridge, MA 02140, USA.
  2. Cyunel M., Czaplicka A., Stochel-Cyunel J. 2015. Oświetlenie miejskie w kontekście zanieczyszczenia światłem. Kosmos t. 64, nr 4 (309): 537-544.
  3. Heima D. 2007. Komputerowa analiza oświetlenia dziennego i ocena parametrów komfortu wizualnego w pomieszczeniach. Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych. Politechnika Łódzka.
  4. VI Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Energooszczędność w oświetleniu" nt. Technika świetlna, Poznań, 26 maja 2015 r. Oddział Poznański SEP, 2015.
  5. Krupiński R. 2011. Modelowanie 3D dla potrzeb iluminacji obiektów. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
  6. Ratajczak J. 2009. Oświetlenie iluminacyjne obiektów architektonicznych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
  7. Ściężor Т., Kubala M. 2011. Zanieczyszczenie świetlne w otoczeniu wybranych zbiorników retencyjnych Małopolski. Czasopismo Techniczne PK 2-Ś/2011 6 (108): 235-245.
  8. Ściężor Т., Kubala M., Kaszowski W. 2012. Light pollution of the mountain areas in Poland. Archives of Environmental Protection vol. 38. Issue 4: 59-69.
  9. Zalesińska M. 2011. Oświetlenie drogowe, Warszawa: SEP-COSiW; Bełchatów: Zakład Wydawniczy "INPE". Podręcznik INPE dla Elektryków z. 35.
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/2.2017.6.1
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu