BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olko Sławomir (Politechnika Śląska)
Title
Analiza relacji w klastrach - przegląd wybranych podejść
Analysis of Relations in the Cluster - Review of the Selected Approaches
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 4 (16), s. 81-93, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Klastry, Relacje organizacyjne, Procesy innowacyjne
Business cluster, Organizational relationships, Innovation processes
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie podejść teoretycznych i praktycznych do analizowania relacji w klastrach. Analiza relacji ukazuje istniejący charakter powiązań pomiędzy podmiotami tworzącymi klastry lub sieci instytucjonalne. Analiza relacji pozwala również efektywnie zarządzać wiedzą poprzez zdefiniowanie specjalizacji podmiotów oraz samego klastra. Artykuł prezentuje przegląd podejść do analizy relacji w sieciach instytucjonalnych i klastrach oraz zawiera zestaw rekomendacji praktycznych dla analizy relacji opisanych jako propozycje metodyczne. (abstrakt oryginalny)

The main goal of the paper is presentation of the existing in literature approaches to analysis of interorganizational relations in the clusters. Analysis of the relations enables to understand existing character of relations between entitles creating an industrial cluster or institutional network. The outcomes of the analysis could also be very useful for knowledge management by defining specialization of the cluster members and the cluster itself. The paper presents the review of approaches to mapping relations as well as consists the set of practical recommendation for analyzing relations - methodological proposals. They can be useful for optimization of institutional networks and clusters. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderson U., Blackenburg Holm D., Johanson M.: Opportunities, Relational embeddedness and Network Structure, [in:] Ghauri P., Hadjikhani A., Johanson J. (eds.): Managing Opportunity Development in Business Networks. Palgrave Macmillan 2005.
 2. Breznik K., Dermol V.: Innovation networking. Management, Knowledge and Learning. Makelearn International Conference, Celje 2011.
 3. Carayannis E.G., Campbell D.: "Mode 3" and "Quadruple Helix": Toward a 21st century fractal innovation ecosystem. "International Journal of Technology Management", No. 46, 2009.
 4. Galaskiewicz J.: Interorganizational Relations. "Annual Review of Sociology", No. 11, 1985.
 5. Fritsch M., Kauffeld-Monz M.: The impact of network structure on knowledge transfer: an application of social network analysis in the context of regional innovation networks. "The Annals of Regional Science", No. 44, 2010.
 6. Henning M., Moodysson J., Nilsson M.: Innovation and Regional Transformation. From Clusters to New Combinations. Region Skane, Malmö 2010.
 7. Xia Gao X., Guan J., Rousseau R.: Mapping collaborative knowledge production in China using patent co-inventorships. "Scientometrics", No. 88, 2011.
 8. Jang H.: Cultural Differences in an Interorganizational Network: Shared Public Relations Firms among Japanese and American Companies. "Public Relations Review", No. 23(4), 1997.
 9. Krzyżanowski L.: O podstawach kierowania organizacjami inaczej. PWN, Warszawa 1999.
 10. Leydesdorff L., Etzkowitz H.: Emergence of a Triple Helix of University - Industry - Government Relations. "Science and Public Policy", 1996.
 11. Olko S., Hawrysz L., Polek-Duraj K.: Analiza możliwości rozwoju klastrów w województwie opolskim. Wyniki badań panelowych wśród ekspertów (monografia). Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011.
 12. Olesiński Z.: Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2010.
 13. Roy S., Sivakumar K., Wilkinson I.: Innovation Generation in Supply Chain Relationships: A Conceptual Model and Research Propositions. "Journal of the Academy of Marketing Science", Vol. 32, No. 1, 2004.
 14. Simard C., West J.: Knowledge Networks and the Geographic Locus of Innovation, [in:] Chesbrough H., Vanhaverbeke W., West J. (eds.): Open Innovation. Researching a New Paradigm. Oxford University Press, 2006.
 15. Stachowicz J. (i in.): Klastry województwa śląskiego - rekomendacje dla dalszego rozwoju. Ekspertyza wykonana w ramach projektu systemowego "Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego". Politechnika Śląska, Zabrze 2011.
 16. Trott P.: Innovation Management and New Product Development. Prentice Hall, 2008.
 17. White Paper - Emerging of European World Class Clusters. Europa InterCluster, Bruksela 2010, www.intercluster.eu.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu