BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łopusiński Damian (Politechnika Wrocławska), Łopusiński Mateusz (Politechnika Wrocławska), Jóźwiak Ireneusz J. (Politechnika Wrocławska)
Title
Metody rozpoznawania stanu aktywności sejsmicznej górotworu i strategia oceny tego zagrożenia
Methods of Identifying Rock Seismic Activity Level and Strategy of Analyzing This Hazard
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 315-319, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Górnictwo, Produkcja miedzi
Mining sector, Production of copper
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wstrząsy górnicze stwarzające zagrożenie sejsmiczne są nieodłączną częścią podziemnego wybierania złóż rud miedzi. W artykule przedstawiono metody rozpoznawania stanu aktywności sejsmicznej górotworu oraz zaprezentowano strategię oceny tego zagrożenia. (abstrakt oryginalny)

Rock-mass tremors, causing seismic hazard are inseparable part of underground copper ore mining. The paper presents methods of identifying rock seismic activity level and strategy of analysing this hazard. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Butra J.: Eksploatacja złoża rud miedzi w warunkach zagrożenia tąpaniami i zawałami. Wydawnictwo KGHM Cuprum sp. z o.o. CBR, Wrocław 2010.
  2. Butra J., Kicki J. (red.): Ewolucja technologii eksploatacji złoża rud miedzi w polskich kopalniach. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2003.
  3. Dubiński J., Konopko W.: Tąpania - ocena - prognoza - zwalczanie. Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice 2000.
  4. Fisz M.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. PWN, Warszawa 1969.
  5. Goszcz A.: Elementy mechaniki skał oraz tąpania w polskich kopalniach węgla i miedzi. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków 1999.
  6. Łopusiński D.: Wpływ modyfikacji profilaktyki tąpaniowej oraz tempa prowadzenia eksploatacji na aktywność sejsmiczną górotworu w polu XVII/1 w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Rudna. Praca dyplomowa magisterska. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Wrocław 2016.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu