BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Machnik-Słomka Joanna (Politechnika Śląska)
Title
Znaczenie klastrów wiedzy w komercjalizacji wyników badań z uczelni
Importance of Knowledge Clusters in the Commercialization of Research Results from University
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 4 (16), s. 95-108, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Klastry, Wiedza, Komercjalizacja wiedzy
Business cluster, Knowledge, Knowledge commercialisation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie znaczenia klastrów wiedzy w kontekście komercjalizacji wyników badań z uczelni wyższych. W artykule omówiono cechy charakteryzujące klastry wiedzy i uwarunkowania ich rozwoju. Podkreślono rolę klastrów wiedzy w poprawie współpracy, w szczególności pomiędzy nauką a biznesem oraz przedstawiono przykłady tego rodzaju klastrów. (abstrakt oryginalny)

The main object of this article is presentation of importance of Knowledge Clusters in the context of research results commercialization. In present chapter it talk over the characteristic of Knowledge Cluster and conditions of development. It emphasize importance of the role of the Knowledge Clusters in improvement of collaboration between science and business. Additionally it present the examples of this clusters. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bąkowski A.: Klaster badawczy, [w:] Matusiak K. (red.): Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. PARP, Warszawa 2008.
 2. Bąkowski A., Nowakowska A.: Klaster, [w:] Matusiak K. (red.): Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. PARP, Warszawa 2008.
 3. Dolińska M.: Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy. PWE, Warszawa 2010.
 4. Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 5. Matusiak K.: Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości - przesłanki, polityka i instytucje. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom - Łódź 2006.
 6. Sosnowska A., Łobesko S.: Efektywny model funkcjonowania klastrów w skali kraju i regionu, [w:] Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. PARP, Warszawa 2008.
 7. Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych. Raport. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2006.
 8. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007 - 2013. Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa 2006.
 9. Partnerstwo dla wiedzy. Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym, www.nauka.gov.pl/nauka/nauka-dla-kazdego/raporty-i-publikacje/sprawy-nauki/aktualnosci/aktualnosci/artykul/partnerstwo-dla-wiedzy-8211-nowy-model-zarzadzaniaszkolnictwem-wyzszym/ , pobrano 2011.
 10. http://ec.europa.eu/research/press/2008/pdf/com_2008_588_en.pdf, 2011.
 11. http://www.klastry.pl, pobrano 2011.
 12. www.dolinalotnicza.pl.
 13. www.coal.silesia.pl, 2011.
 14. http://www.ict-cluster.wroc.pl.
 15. www.lifescience.pl.
 16. http://ec.europa.eu/research/press/2008/pdf/com_2008_588_en.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu