BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Góralczyk Izabela (Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Tytko Ryszard (Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Title
Energetyka wodna (1)
Hydropower
Source
Aura, 2017, nr 6, s. 16-19, fot., tab., bibliogr. 1 poz.
Keyword
Energetyka, Energia wody, Elektrownie wodne
Energetics, Water energy, Hydroelectric power station
Note
streszcz., summ.
Abstract
Podstawową rolę w przemianie energii wody śródlądowej w elektrowni wodnej na energię elektryczną odgrywa energia potencjalna. W turbinach wodnych następuje zamiana energii potencjalnej na energię kinetyczną, która następnie w prądnicach elektrycznych (hydrogeneratorach) jest zamieniana na energię elektryczną. Warunkiem otrzymania dużej mocy jest koncentracja w ograniczonym obszarze dużej różnicy poziomów oraz dużego przepływu masowego wody. (abstrakt oryginalny)

The potential energy plays the basic role in the conversion of inland water energy in hydroelectric power stations. In water turbines, the potential energy is converted into kinetic one and then, in hydrogenerators, it is transformed into electricity. The high energy capacity depends on the concentration of the head in the limited area and keeping the water high mass flow. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. R. Tytko, Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej. Wydanie IX, 2017, Towarzystwo Słowaków w Polsce.
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/2.2017.6.3
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu