BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skubała Piotr (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Gdy zabraknie sępów
When the Vultures go Extinct
Source
Aura, 2017, nr 6, s. 24-25, fot., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Środowisko przyrodnicze, Ochrona fauny
Natural environment, Protection of fauna
Note
streszcz., summ.
Abstract
Sęp, wyspecjalizowany padlinożerca, ma najgorszą sławę ze wszystkich ptaków. Sępy spełniają bardzo ważną funkcję w przyrodzie. Oczyszczają środowisko z potencjalnego zagrożenia chorobami, umożliwiają obieg materii w przyrodzie. Wobec sępów mamy także historyczny dług, gdyż wczesne hominidy wykorzystywały te ptaki do znalezienia padliny. Dzisiaj sępom grozi wymarcie, a to może spowodować efekt domina dla innych gatunków i wywołać zmiany w przyrodzie. (abstrakt oryginalny)

A vulture, a specialized scavenger, has the worst reputation of all birds. Vultures play a very important role in the functioning of nature. They clean up the environment from the potential threat of diseases, allow the circulation of matter in nature. We have also a historic debt to vultures, as early hominids used these birds to locate the carrion. Today, vultures are in danger of extinction, and this can have a knock-on effect on other species and trigger changes in nature. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Afrykańskie sępy giną - Czerwona Lista IUCN, http://otop.org.pl/2015/10/30/afrykanskie-sepy-gina-czerwona-lista-iucn/, dostęp 30.04.2017.
  2. Barrowclough G.F., Cracraft J., Klicka J., Zink R.M. 2016. How Many Kinds of Birds Are There and Why Does It Matter? PLOS ONE 11 (11): e0166307.
  3. Brooke M. 2004. Albatrosses and Petrels across the world. Oxford, Oxford University Press.
  4. Cost the Earth sources, http://www.bbc.com/earth/story/cost-the-earth-sources#www.bbc.com/earth/story/20151008-costing-the-earth, dostęp: 27.12.2016.
  5. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. 2008. Ochrona środowiska przyrodniczego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
  6. Moleón M., Sánchez-Zapata J.A., Margalida A., Carrete M., Owen-Smith N., Donázar J.A. 2014. Humans and Scavengers: The Evolution of Interactions and Ecosystem Services. BioScience 64 (5): 394-403.
  7. Morelli F., Kubicka A., Tryjanowski P., Nelson E. 2015. The vulture in the sky and the hominin on the land: three million years of human-vulture interaction. Anthrozoos 28(3): 449-468.
  8. Stiles F. 1981. Geographical Aspects of Bird-Flower Coevolution, with Particular Reference to Central America. Annals of the Missouri Botanical Garden 68(2): 323-351.
  9. Weir J.T., Schluter D. 2007. The latitudinal gradient in recent speciation and extinction rates of birds and mammals. Science 315(5818): 1574-1576.
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/2.2017.6.4
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu