BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baron Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zaufanie a informacja w inicjatywach klastrowych
Trust and Information in Clustering Initiatives
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 4 (16), s. 129-139, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Zaufanie, Informacja, Klastry, Wiedza
Trust, Information, Business cluster, Knowledge
Note
streszcz., summ.
Abstract
Interakcje kapitału zaufania oraz kapitału informacji, jako składowych kapitału społecznego, są istotne z perspektywy osiągania strategicznych założeń rozwojowych inicjatyw klastrowych. Nie zawsze bowiem składowe te są względem siebie komplementarne i gwarantują efekt synergii. W artykule zaprezentowano przegląd dorobku naukowego w tej dziedzinie oraz przedstawiono tematycznie powiązane wnioski z analizy studiów przypadku polskich inicjatyw klastrowych. (abstrakt oryginalny)

Interactions between the capital of trust and the capital of information, being the elements of social capital, are crucial in achieving strategic settings of clustering initiatives in terms of their growth. It is due to fact that these elements will not always be complementary neither guarantee synergy. A literature overview on the subject accompanied by conclusions drawn from case studies in Polish clustering initiatives are presented in the paper. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arrow K.: The Limits of Organization. Norton, New York 1974.
 2. Audretsch D., Keilbach M., Lehmann E.: Entrepreneurship and Economic Growth. Oxford University Press, Oxford 2006.
 3. Baron M.: Kapitał społeczny jako źródło siły lokalnych i regionalnych środowisk przedsiębiorczości, [w:] Klasik A. (red.): Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spójności przestrzeni europejskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 4. Baron M.: Kapitał społeczny środowisk innowacyjnych. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011, maszynopis monografii.
 5. Breschi S., Lissoni F.: Knowledge Spillovers and Local Innovation Systems: a critical survey. Liuc Papers, Serie Economia e Impresa, No. 84, 27 marzo 2001.
 6. Burt R.: Structural Holes: The Social Structure of Competition. Harvard University Press, Cambridge MA, London 1992.
 7. Coleman J.S.: Foundations of Social Theory. Harvard University Press, Cambridge 1990.
 8. Crow G.: The Relationship Between Trust, Social Capital and Organizational Success. "Nursing Administration Quarterly", No. 26(3), Spring 2002.
 9. Crudeli L.: Social Capital and economic opportunities. "The Journal of Socio-Economics", No. 35, 2006.
 10. Dasgupta P.: Trust as Commodity, [in:] Gambetta D. (ed.): Trust: Making and Breaking Cooperative Relations. Blackwell, 1998.
 11. Fukuyama F.: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. PWN, Warszawa - Wrocław 1997.
 12. Gambetta D.: Can We Trust Trust?, [in:] Gambetta D. (ed.): Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, Chapter 13. University of Oxford, Oxford 2000.
 13. Levitt S., Dubner S.: Freakonomia. Świat od podszewki. Helion, Gliwice 2006.
 14. Morgan S.: Social capital, capital goods, and the production of learning. "The Journal of Socio-Economics", No. 29, 2000.
 15. O'Hagan S., Green M.: Region, Knowledge and Competitiveness, [in:] McNaughton R., Green M. (eds.): Global Competition and Local Networks. Ashgate 2002.
 16. Palmen L., Baron M.: Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 17. Sztompka P.: Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
 18. Wilkesmann U., Fischer H., Wilkesmann M.: Cultural characteristics of knowledge transfer. "Journal of Knowledge Management", No. 6, Vol. 13, 2009.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu