BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalski Tadeusz (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW)
Title
Koncepcje pluralizmu mediów i polityki mediowej w warunkach rozwoju platform cyfrowych
Concepts of media pluralism and media policy in the digital era
Source
Studia Medioznawcze, 2017, nr 2 (69), s. 21-29
Media Studies
Keyword
Platformy internetowe, Media, Komunikowanie
Internet platforms, Media, Communication
Note
summ., streszcz.
Abstract
Artykuł jest poświęcony różnym koncepcjom pluralizmu mediów oraz polityk mediowych wynikających z tych koncepcji. Szczególna uwaga zostaje zwrócona na zmianę środowiska mediowego w warunkach rozwoju mediów cyfrowych, a zwłaszcza cyfrowych platform, takich jak Facebook. Aktywność użytkowników i wytwarzana przez nich zawartość stawiają nowe wyzwania przed polityką regulacyjną pluralizmu mediów. Autor nawiązuje do koncepcji "światów" Tamotsu Shibutaniego(abstrakt oryginalny)

This article is devoted to various concepts of media pluralism and media policy. In particular it looks at changes in media environment in the context of digital media and the development of digital platforms, such as Facebook. The growing activity of media users and content which is generated by them content pose new challenges for media pluralism regulation. The study refers to the concept of the "worlds" by Tamotsu Shibutani(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. M. Chmaj, W. Sokoł, Polityka, ustroj, idee, Lublin 1999
 2. Media pluralism and diversity. Concepts, risks and global trends, red. P. Valcke, M. Sukosd, R.G. Picard, Houndmills, Basingstoke 2016
 3. K. Jakubowicz, New media ecology: Reconceptualizing media pluralism [w:] Media pluralism and diversity and diversity. Concepts, risks and global trends, red. P. Valcke, M. Sukosd, R.G. Picard, Houndmills, Basingstoke 2016
 4. P. Valcke i in., Indicators for media pluralism [w:] Media pluralism and diversity and diversity. Concepts, risks and global trends, red. P. Valcke, M. Sukosd, R.G. Picard, Houndmills, Basingstoke 2016
 5. T. Kowalski, B. Jung, Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediow, Warszawa 2006
 6. J. van Cuilenburg, On measuring media competition and media diveristy: Concepts, theories and methods [w:] Measuring media content, quality, and diveristy. Approaches and issues in content research, red. R.G. Picard, Turku School of Economics and Business Administration, Turku 2000
 7. S. Lacy, F. Fico, T. Simon, The relationship among economic newsroom and content variables: A path model, "Journal of Media Economics" 1989, vol. 2 (2), Philadelphia
 8. R. Fidler, Mediamorphosis. Understanding new media, Thousand Oaks 1997
 9. Mayer-Schonberger, K. Cukier, Big Data. Rewolucja, ktora zmieni nasze myślenie, pracę i życie, Warszawa 2014
 10. Global Web Index 2016, Internet users 16-64 in 34 countries, https://www.globalwebindex.net [dostęp: 23.03.2017]
 11. A. Bessi i in., Social determinants of content selection in the age of (Mis)information, Social Informatics 2014
 12. T. Shibutani, Reference groups as perspectives, "American Journal of Sociology" 1955, vol. 6
Cited by
Show
ISSN
1641-0920
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu