BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Musioł Mateusz (Politechnika Wrocławska), Jóźwiak Ireneusz J. (Politechnika Wrocławska), Żabski Łukasz (Politechnika Wrocławska)
Title
Strategia projektowania elementów konstrukcyjnych obiektu z użyciem optymalizacji topologicznej
Strategies of Designing of Structural Elements Using Topologic Optimisation
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 353-359, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Proces projektowania, Ocena projektu, Rynek samochodowy, Analiza symulacyjna
Design process, Project evaluation, Car market, Simulation analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono strategię postępowania przy projektowaniu wybranego elementu konstrukcyjnego obiektu, jakim był samochód wyścigowy wykorzystywany w wyścigu Formuły Studenckiej. Do określenia optymalnej geometrii elementu i obniżenia jego masy zaproponowano metodę optymalizacji topologicznej i opracowano algorytm projektowania. Przeprowadzono także badania symulacyjne. Zrealizowane symulacje pozwoliły na potwierdzenie tezy, że uzyskano obniżone naprężenia w obiekcie, a także obniżono jego masę. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a method of structural element design using the rocker suspension from Formula Student bolide as an example. The shown method allowed to reduce mass of the chosen structural object as well as obtaining lower reduced stresses. Algorithm was based on topologic optimization. Simulations confirmed the thesis that the reduced stresses and lower mass was obtained. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Altair Univesity, Practical Aspects of Finite Element Simulation. A study guide Academic Program 2015.
  2. Altair Univesity, Practical Aspects of Structural Optimization. A study guide Academic Program 2015.
  3. 2016 Formula SAE Rules, http://www.fsaeonline.com/content/2015-16 FSAE Rules revision 91714 kz.pdf (14.02.2015).
  4. Dacko M., Borkowski W., Dobrociński S., Niezgoda T., Wieczorek M.: Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji. Arkady, Warszawa 1994.
  5. Rakowski G., Kacprzyk Z.: MES w mechanice konstrukcji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
  6. Rusiński E., Czmochowski J., Smolnicki T.: Zaawansowana metoda elementów skończonych w konstrukcjach nośnych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu