BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szlezynger Piotr S. (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
Title
Sport i turystyka lotnicza w dwudziestoleciu międzywojennym w Małopolsce : wybrane zagadnienia
Airplane and Balloon Sports in the 1920s in Małopolska
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2008, nr 19, s. 187-227, fot., bibliogr. 44 poz.
Issue title
Historia turystyki
Keyword
Dziedzictwo kulturowe, Turystyka, Sport, Historia, Historia lotnictwa
Cultural heritage, Tourism, Sport, History, Aviation history
Note
streszcz., summ.
Country
Małopolska
Malopolska
Abstract
W pracy autor prezentuje problem funkcjonowania turystyki lotniczej w Małopolsce w okresie międzywojennym. Wskazuje na zachowane materialne ślady tej działalności i tradycje lotnicze w omawianych miejscach, które mogą być wykorzystane w turystyce kulturowej. (abstrakt oryginalny)

Author connects the problems of air-plane and balloon sports games in the 1920 and 1930 years XX th century and actually in Małopolska (south of Poland) and actually, visuals the signs (materials artefacts), which belongs to that time in those aerodroms, as possible as a tourism and culture attractions not only in regional scale. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aeroklub Polski, Księga Pamiątkowa Aeroklubu Rzeczypospolitej Polski.
 2. Aeroklub Tatrzański, Nowy Targ, Księga Pamiątkowa - Kronika Lotniska.
 3. Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział w Nowym Targu, "Lotnisko, 1923", rachunki dot. budowy Lotniska.
 4. Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział w Tarnowie, "Aeroklub Mościce", rkps.
 5. Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział w Tarnowie, "Sprawozdanie z działalności MKB za rok 1938", rkps.
 6. Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział w Tarnowie, "Akta dotyczące spraw cywilnych w Fabryce", rkps.
 7. Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział w Tarnowie, "Relacja kpt. Józefa Urbaniaka ", rkps.
 8. Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie, zbiory dawnego IKC-a.
 9. Atlas lotnisk w Polsce, Warszawa 1937.
 10. Czarny T., ZPFZA w Mościcach, 50 razy, "Hasło" 1929.
 11. Informator Pilota Turystycznego, ZG LOPP, Warszawa 1939.
 12. J.M., Po karkołomnych drogach, w pościgu za balonem, "Ilustrowany Kurier Codzienny", 1935.
 13. Kluza T., Program budowy sieci wewnętrznej linij lotniczych w Polsce, Księga pamiątkowa pod redakcją E. Bratro, Polskie Towarzystwo Politechniczne we Lwowie, Lwów 1937.
 14. Kulesza J. , Mościce jak pracuja i żyją, "Hasło" nr 1, 1938.
 15. Kwieciński, Lotnictwo sportowe poszczególnych państw w okresie 1935-6, "Skrzydlata Polska" 1936, nr 9.
 16. Mała Encyklopedia Lotnicza, Warszawa 1936.
 17. Piętnastolecie L.O.P.P., 1923-1938, Warszawa 1938.
 18. Pościg samochodowy za balonem, po karkołomnych drogach M.K.B., "Hasło", nr 18, 1939.
 19. Polska Lotnicza, praca zbiorowa pod redakcją M. Romeyki, Warszawa 1937.
 20. Zawody balonowe o puchar Gordon-Benetta, "Ziemia Tarnowska", nr 28, 1938.
 21. Żółczyński, Lot balonem, "Ilustrowany Kurier Codzienny", nr 121, 1935.
 22. Almanach. Polskie Lotnictwo Sportowe, praca zbiorowa pod redakcją T. Szydłowskiego, Kraków 1987.
 23. Bartel R., Chojnacki J., Królikiewicz T., Kurowski A., Z historii polskiego lotnictwa, Warszawa 1975.
 24. Białas T., Szymanowski, Z., Mościce kolebka polskiej chemii, Tarnów 2002.
 25. Bogacz J., Ci wspaniali mężczyźni, "Tarnowskie Azoty", 1990.
 26. Burzyński Z., Balonem przez kontynenty, Warszawa 1956.
 27. Burzyński Z., Janik F., Pietraszek M., Balon, Warszawa 1958.
 28. Dobrzyński J., Największe osiągnięcia Polaków w sporcie samolotowym, praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Radwana, Środkowoeuropejskie dziedzictwo lotnicze, Kraków 2005.
 29. Gaczkowski B., Challenge 1934, "Aerokluby", 2004, nr 8.
 30. Gondek L., Sporty lotnicze, techniczne i obronne w Polsce, Gdańsk 1987.
 31. Glass A., Miejsca o lotniczej tradycji w Polsce, zarys problematyki, praca zbiorowa pod redakcją R. Kowalskiego i K. Wielgusa, Lotnicza historia, archeologia i tradycja miejsca, Nowy Targ 2002.
 32. Hulle P., Mercedes Benz, listy do Hrabala, Kraków 2002.
 33. Informator lotniczy, Praca zbiorowa pod redakcja A. Osowskiego, M. Zbyryta, Warszawa 1997.
 34. Jankiewicz Z., Aerostaty. Balony i sterowce, Warszawa 1982.
 35. Kulesza J. Moscice jak pracują i żyją, "Hasło" 1938, nr 1.
 36. Łozińscy M. i J., Sport lotniczy w przedwojennej Polsce, Warszawa 1994.
 37. Lichwała R., Przedwojenne Mościce, nie samą pracą..., "Rocznik Tarnowski", t. 12, 2007-2008.
 38. Różański J., Lotnisko na "cyrwonym" , "Almanach Nowotarski", t. V, 2001.
 39. Rybka E., Stepan K., Rocznik Oficerski 1939, Kraków 2006.
 40. Szczepański, J. Wojska balonowe 1897-1939, Legionowo 2005.
 41. Śladami lotniczych tradycji w Małopolsce, praca zbiorowa pod redakcją K. Mroczkowskiego, Kraków 2006.
 42. Tyrała P., Zarys ludzkiej myśli lotniczej, praca zbiorowa pod redakcją K. Wielgusa, Lotnicze tradycje Krakowa, Kraków 2003.
 43. Wielgus K. Kmiecik K., Przegląd lotnisk, praca zbiorowa pod redakcją R. Panka i K. Wielgusa, Z galicyjskich pól wzlotów, Kraków-Tarnobrzeg 1999.
 44. Wielgus K., Rakowice-Czyżyny lotnisko Krakowa, Kraków 2002.
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu