BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sidor-Rządkowska Małgorzata (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
Title
Personal branding : wyzwanie dla zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnych organizacjach
Personal branding as human capital management challenge for contemporary organizations
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 2 (40), s. 13-27, tab., bibliogr. 20 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Rozwój kariery zawodowej, Zarządzanie talentami, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Career development, Talent management, Human Resources Management (HRM)
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule dokonano analizy pojęcia personal branding oraz konsekwencji związanych ze świadomym budowaniem własnej marki przez pracowników dla zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnych organizacjach. Omówiono przyczynę wzrostu zainteresowania tematyką personal branding oraz zasady tworzenia i rekonstruowania marki osobistej. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność rozszerzania działań w obszarze budowania marki pracodawcy, zmiany podejścia do kształtowania ścieżek kariery zawodowej pracowników oraz modyfikacji programów zarządzania talentami. (abstrakt oryginalny)

The article presents analysis of the concept of personal branding as well as the outcomes connected with the deliberate building of own brand by employees for the management of human capital in the contemporary organizations. The author considers the growth in the interest in the area of personal branding as well as the principles of creating and reconstructing personal brand. Particular attention has been paid to the problem of broadening activities related to employer branding and different approach to building career paths of employees and the change of talent management programmes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borczyk, A., (2016), Kierunek talent, "Personel Plus", 1(98), 9-16.
 2. Clark, D., (2011), Transformacja marki osobistej, "Harvard Business Review Polska", 5(99), 84-88.
 3. Gableta, M., (1999), Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Problemy praktyczne, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 4. Juchnowicz, M., (2014), Zarządzanie kapitałem ludzkim: procesy, narzędzia, aplikacje, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 5. Kozłowski, M., (2012), Employer branding : budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Warszawa: Wolters Kluwer.
 6. Kubica, E., (2016), Koniec programów talentowych?, "Personel Plus", 1(98), 18-22.
 7. Matysiak, K., (2016), Środowisko wspierające rozwój talentów, "Personel Plus", 1(98), 30-31.
 8. Mayo, A., (2002), Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju organizacji, Warszawa: Wolters Kluwer.
 9. Nyberg, A. J., Trevor, Ch. C., (2009), Jak zwiększyć efektywność pracowników ocalałych po zwolnieniach?, "Harvard Business Review Polska", 77/78, 63-69.
 10. Oczkowska, R., (2015), Kreowanie wizerunku organizacji jako pracodawcy, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy. innowacje. projekty", 4(38), 185-197.
 11. Oleksyn, T., (2014), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Warszawa: Wolters Kluwer.
 12. Peters, T., (1997), The Brand Called You, "Fast company", 10.
 13. Pocztowski, A., (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 14. Rampersad, H.K., (2010), Ty - marka inna niż wszystkie. Sztuka autentycznego brandingu osobistego, Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 15. Rudnicki, J., (2014), Koncepcja przyszłościowego modelu kariery zawodowej, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy. innowacje. projekty", 1 (31), 43-57.
 16. Schawbel, D., (2012), Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki, Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 17. Sidor-Rządkowska, M., (2010), Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy, Warszawa: Wolters Kluwer.
 18. Suchar, M., (2003), Kariera i rozwój zawodowy, Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 19. Wiśniewska, S., (2015), Zatrudnialność - pojęcie, wymiary, determinanty, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy. innowacje. projekty", 1(35), 11-24.
 20. Wojtaszczyk, K., (2012), Employer branding, czyli zarządzanie marką pracodawcy : uwarunkowania, procesy, pomiar, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4605
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu