BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nawrocki Tomasz Leszek (Politechnika Śląska), Miśkiewicz-Nawrocka Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Efektywność strategii inwestycji w akcje spółek wzrostowych
Investment Portfolio Management. Efficiency of Strategy Regarding Investment in Shares of Growing Companies
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 361-371, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Strategia innowacyjna, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Spółki, Efektywność inwestycji
Innovation strategy, Management of investment portfolio, Companies, Efficiency of investment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Inwestowanie w akcje spółek wzrostowych jest jedną z podstawowych strategii stosowanych na rynku kapitałowym. Jej wykorzystanie w praktyce nie jest jednak łatwe i wiąże się z pewnymi kontrowersjami, gdyż podmioty o charakterystyce wzrostowej zazwyczaj są już przez rynek dostrzeżone i wysoko wyceniane. Aby zweryfikować zasadność stosowania tej strategii w warunkach polskiego rynku kapitałowego, za cel opracowania przyjęto zbadanie efektywności inwestycji w akcje spółek wzrostowych notowanych na GPW w Warszawie. (abstrakt oryginalny)

Investing in growing stocks is one of the basic strategies used on the capital market. Its application in practice is not easy and involves some controversy, because the entities of growth characteristics are usually already noticed by the market and highly valued. To verify the validity of this strategy use in the conditions of Polish capital market, as the purpose of this paper has been adopted an efficiency investigation of investment in shares of growing companies listed on the Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bauman W.S., Conover C.M., Miller R.E.: Growth versus value and large-cap versus small-cap stocks in international markets. Financial Analysts Journal, 54(2), 1998.
 2. Damodaran A.: Investment philosophies. Successful strategies and the investors who made them work. John Wiley & Sons, Inc., New Jersey 2012.
 3. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Przedsiębiorstwo przyszłości. Difin, Warszawa 2010.
 4. Haugen R.A.: Nowa nauka o finansach. Przeciw efektywności rynku. Wig-Press, Warszawa 1999.
 5. Kaczmarek B.: Tworzenie organizacji inteligentnej jako nowej wartości firmy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 786, seria: Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, nr 64, 2013.
 6. Mikołajewicz G.: Siła fundamentalna przedsiębiorstwa a strategie value investing i growth investing. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 804, seria: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 67, 2014.
 7. Nawrocki T.: Identyfikacja organizacji inteligentnych na podstawie analizy porównawczej wielkości i wskaźników finansowych spółek giełdowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 86, 2015.
 8. Ostrowska E.: Portfel inwestycyjny. Klasyczny i alternatywny. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011.
 9. Siegel J.: Valuing growth stocks: revisiting the nifty fifty. AAII Journal, October 1998.
 10. Szwajca D.: The innovativeness of Polish companies according to research results. Forum Statisticum Slovacum, 6, 2010.
 11. Tarczyńska-Łuniewska M.: Inwestowanie w wartość czy we wzrost - aspekty teoretyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 761, seria: Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, nr 60, 2013.
 12. Tharp V.K.: Giełda, wolność i pieniądze. Poradnik spekulanta. Wig-Press, Warszawa 2000.
 13. Zaremba A.: Giełda. Skuteczne strategie nie tylko dla początkujących. Helion, Gliwice 2013.
 14. www.bankier.pl
 15. Błasiński M.: Akcje wzrostowe - problemy z definicją. Dostępne w Internecie: http://akcjonariatobywatelski.pl/pl/zapytaj-eksperta/1899,Akcje-wzrostowe-problemy-z definicja.html. Data dostępu: 12.04.2016.
 16. www.gpw.pl
 17. www.stooq.com
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu