BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pisz Iwona (Uniwersytet Opolski), Łapuńka Iwona (Politechnika Opolska), Chwastyk Anna (Politechnika Opolska)
Title
Podejście do analizy zaangażowania interesariuszy w projekcie wykorzystujące skierowane liczby rozmyte
Approach to Stakeholder Engagement in Project Based on Ordered Fuzzy Numbers
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 385-394, rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Zbiory rozmyte, Interesariusze, Analiza matematyczna
Fuzzy sets, Stakeholders, Mathematical analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie autorskiego podejścia do zagadnienia szacowania zaangażowania interesariuszy w projekcie. W pracy zaprezentowano możliwości zastosowania aparatu matematycznego w postaci skierowanych liczb rozmytych do opisu parametrów oceny ich dynamiki zmian w cyklu życia projektu. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to propose a new approach to estimating the stakeholder engagement in the project. We presents the possibility of using mathematical apparatus of Ordered Fuzzy Numbers to describe the assessment parameters and the dynamics of changes in the project life cycle. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Atkinson R.: Project management: cost, time, and quality, two best guesses and a phenomenon, its time to accept other success criteria. International Journal of Project Management, 6 (17), 1999, p. 337-342.
 2. Baccarini, D., Collins A.: The concept of project success - what 150 Australian project managers think. Australian Institute of Project Management (AIPM) Conference: Perth 2004, 10-12th October 2004.
 3. Kacprzak D.: Prezentacja cen dóbr konsumpcyjnych oraz dynamiki ich zmian za pomocą Skierowanych Liczb Rozmytych. OPTIMUM. Studia Ekonomiczne, nr 1, (67) 2014, s. 184-196
 4. Kandafer K.: Zarządzanie komunikacją w projekcie. Studia i Prace Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy, 113, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012, s. 65-79.
 5. Koleśnik R., Kosiński W., Prokopowicz P., Frischmuth K.: On algebra of ordered fuzzy numbers, [in:] Atanassov K.T., Hryniewicz O., Kacprzyk J. (eds.): Soft Computing - Foundations and Theoretical Aspects. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004.
 6. Kosiński W.: On defuzzyfication of ordered fuzzy numbers, [in:] Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2004 (Zakopane, 2004), L. Rutkowski et al. (ed.): Lecture Notes on Artificial Intelligence 3070, Springer, Berlin 2004, p. 326-331.
 7. Kosiński W., Prokopowicz P., Ślęzak D.: Fuzzy numbers with algebraic operations: algorithmic approach, [in:] Kłopotek M., Wierzchoń S.T, Michalewicz M. (ed.): Intelligent Information Systems 2002, Proc. IIS'2002, Sopot, June 3-6, Physica Verlag, 2002, p. 311-320.
 8. Kosiński W., Prokopowicz P., Ślęzak D.: Calculus with fuzzy numbers, [in:] Bolc L., Nishida T., Michalewicz Z. (eds.): Proc. Intern. Workshop on Intelligent Media Communicative Intelligence, Warsaw, September, 2004, IMTCI 2004, LNAI, Vol. 3490, Springer, Heidelberg 2005.
 9. Pinto J.K., Prescott J.E.: Planning and tactical factors in project implementation success. "The Journal of Management Studies", 27(3), 1990, p. 305-328.
 10. Project Management Institute, Inc.: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PBMOK® Guide), Management Training & Development Center, 2013.
 11. Roeder T.: Managing project stakeholders. Building a foundation to achieve project goals. John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, New Jersy 2013.
 12. Rutkowski L.: Metody i techniki sztucznej inteligencji. PWN, Warszawa 2006.
 13. Skalik J. (red.): Zarządzanie projektami. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 14. Trocki M. (red.): Nowoczesne zarządzanie projektami. PWE, Warszawa 2012.
 15. Trzeciak M., Spałek S.: Znaczenie interesariuszy w zarządzaniu ryzykiem 5 w fazie planowania projektu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 86, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015.
 16. Wyrozębski P.: Zarządzanie wiedzą projektową. Difin, Warszawa 2014.
 17. Bourne L., Project relationships and the stakeholder cirleTM, file:///C:/Users/Yeti/AppData/Local/Temp/P010_Project_Relationships.pdf, [09.05.2016].
 18. Zadeh L.A.: Fuzzy sets. Inform. Contr., vol. 8, 1965, p. 338-353.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu