BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pośpiech Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Mastalerz-Kodzis Adrianna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zastosowanie metody TOPSIS w ujęciu rozmytym do selekcji walorów giełdowych
The Application of Fuzzy TOPSIS Method to the Portfolio Selection
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 395-404, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Analiza portfelowa, Decyzje inwestycyjne, Analiza fundamentalna, Metoda TOPSIS
Portfolio analysis, Investment decisions, Fundamental analysis, Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Analiza fundamentalna wykorzystywana do oceny spółki, w szczególności spółki giełdowej, zakłada uwzględnienie odpowiedniego czasu, z którego powinno się zaczerpnąć dane. Posługując się w tej ocenie wskaźnikami fundamentalnymi oraz rynkowymi, można się wspomóc metodą wielokryterialną. Określenie wartości uwzględnianych wskaźników za okres dłuższy niż dane są podawane implikuje odpowiednie ich przeliczenie. W artykule zaproponowano sposób, w którym do omawianego zagadnienia podchodzi się jak do problemu rozmytego - w sugerowanym ujęciu oceny kryterialne traktowane są jak trójkątne liczby rozmyte. (abstrakt oryginalny)

The application of fundamental analysis for evaluation of a company, especially a quoted one, requires taking into account the historical data from a proper time (three to five years). To support the problem for evaluation of companies with the use of fundamental and market indicators we may regard multi-criteria methods. Determining the indicators' values for the period e.g. of three years, we can use some proper techniques of calculating them. The article presents an approach of regarding the considered issue like a fuzzy problem with triangular fuzzy numbers. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Jahanshahloo G.R., Hosseinzadeh Lotfi F., Izadikhah M.: Extension of the TOPSIS Method for Decision-making Problems with Fuzzy Data. "Applied Mathematics and Computation", No. 185, 2006.
 2. Lai Y.J., Liu T.Y., Hwang C.L.: TOPSIS for MODM. "European Journal of Operational Research", No. 76(3), 1994.
 3. Leszczyński Z.: Analiza ekonomomiczno-finansowa spółki. PWE, Warszawa 2004.
 4. Łuniewska M., Tarczyński W.: Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. PWN, Warszawa 2006.
 5. Pośpiech E., Mastalerz-Kodzis A.: Wybór metody wielokryterialnej do wspomagania decyzji inwestycyjnych. "Organizacja i Zarządzanie", 2016 (po recenzji, na etapie wydawniczym).
 6. Sprawozdania finansowe rozważanych spółek za lata 2013-2015, http://www.money.pl/gielda/spolki-gpw/, dostęp dnia 01.06.2016.
 7. Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Polska Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2001.
 8. Tarczyński W.: Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 9. Trzaskalik T. (red.): Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym. PWE, Warszawa 2006.
 10. Trzaskalik T. (red.): Wielokryterialne wspomaganie decyzji. PWE, Warszawa 2014.
 11. www.bankier.pl
 12. www.gpw.pl
 13. www.money.pl
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu