BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Senczyna Krzysztof (Vendavo, Ostrawa)
Title
Model cenowy - Price Waterfall model (PWm) narzędziem wspomagającym tworzenie strategii cenowej przedsiębiorstwa
The Waterfall Pricing Cascade Model a Supporting Solution to Create a Pricing Strategy
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 405-415, rys., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Polityka cenowa, Strategia przedsiębiorstwa, Studium przypadku
Pricing policy, Corporation strategies, Case study
Note
streszcz., summ.
Company
Vendavo
Abstract
W artykule omówiono kaskadowy model cenowy - Price Waterfall model (PWm), jako przykład narzędzia wspomagającego kreowanie strategii cenowej przedsiębiorstwa. PWm umożliwia wyszukanie nieoptymalnie tworzonych transakcji. Transakcje nieefektywnie ekonomicznie definiowane są jako miejsca "erozji cenowej". Dzięki identyfikacji takich miejsc jest możliwa zmiana strategii cenowej. Opisano podstawowe założenia modelu kaskadowego oraz przedstawiono przykładową implementację w postaci programu firmy Vendavo. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present an overview of Price Waterfall model (PWm), as a supporting solution to create an appropriate pricing strategy for current company. Implementing of PWm allows to manage and control the costs level and rebate policy in the enterprise. Waterfall pricing structure allows to track "Pricing leakage "places where profitable transaction changes to less profitable. Within the cascade model, the appropriate level of overall costs is estimated for each transaction. An example Vendavo environment is discussed as an example of PWm's implementation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dolan R.J.: Power Pricing: How Managing Price Transforms the Bottom Line. The Free Press, 1996.
 2. Hill. P.: Pricing for Profit: How to Develop a Powerful Pricing Strategy for Your Business. Kogan Page Limited. London 2013.
 3. Marn M.V., Roegner E.V., Zawada C.C.: The Price Advantage .Wiley Finance, 2004.
 4. Smith G.E.: Pricing: Reflections and Advances in Honor of Dan Nimer (Advances in Business Marketing and Purchasing). Emerald Group Publishing Limited, 2012.
 5. Urbański M: Data Mining, czyli wyszukiwanie informacji w zbiorach danych. Wiedza i Praktyka, 2015.
 6. Vercellis C.: Business intelligence: data mining and optimization for decision making. Chichester, Wiley, 2009.
 7. Milweski R. (red):. Podstawy ekonomii. Wydawnictow Naukowe, PWN, Warszawa 2008.
 8. Rembisz W., Sielska A.: Mikroekonomia współczesna. Vizja Press, 2015.
 9. Smith A.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. (1776, wydanie polskie 1954).
 10. Blaug M.: Teoria Ekonomii. Wydawnictow Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 11. Vercellis C., Dodge R.: Pricing. Management Press, 1997.
 12. Nagle T., Hogan J., Zale J.: The Strategy and Tactics of Pricing. Pearson New International Edition, 2013.
 13. Png I., Lehman D.: Ekonomia Menedżerska. Wolters Kluwer Polska SA, 2013 s. 359-409.
 14. Krugmann P., Wells R.: Mikroekonomia. PWN, Warszawa 2012 .
 15. Bolland E., Fletcher F.: Problemy biznesowe. Rozwiązania. PWN, Warszawa 2010, s. 224-246.
 16. http://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/the-power-of-pricing (10.02.2016).
 17. http://www.academicinvest.com/business-careers/accounting-careers/how-to-become-a-pricing-analyst (10.02.2016).
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu