BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buczko Jerzy (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy)
Title
Opinie młodzieży polskiej i niemieckiej dotyczące wzajemnych relacji w perspektywie bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej
Opinions Expressed by Polish and German Youth Regarding their Mutual Relations in the light of EU Internal Security
Source
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2017, nr 22, s. 39-50, tab., bibliogr. 5 poz.
Scientific Papers of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Keyword
Młodzież, Bezpieczeństwo, Prawa człowieka, Bezpieczeństwo wewnętrzne
Youth, Security, Human rights, Internal security
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Młodzież z państw wchodzących w skład Unii Europejskiej spotyka się codziennie, uważając to za rzecz najzupełniej normalną. Jednym z takich miejsc integracji sąsiedzkiej są miasta Zgorzelec i Görlitz. Wzajemne kontakty realizowane są w sferach życia gospodarczego, kulturalnego i prywatnego itd. W poniższym artykule autor skoncentrował się na odpowiedzi na pytanie: Czy i jakie istnieją zależności między opiniami młodzieży Zgorzelca i Görlitz a pozostałymi mieszkańcami obu miast dotyczącymi wzajemnych relacji w perspektywie bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej? (abstrakt oryginalny)

The identification of common characteristics and integration of neighbouring communities constitute the indicators of secure European Union. The aforementioned integration takes place in the towns of Zgorzelec and Görlitz among others. The focus of this paper is on providing the answer to the following question: Is there any interdependence between the opinions expressed by the youth of Zgorzelec and Görlitz and those expressed by other members of those two communities regarding their mutual relations in the light of EU internal security? What is its nature?. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ciok S., Pogranicze polsko-niemieckie: problemy współpracy transgranicznej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
  2. Horn J., Współpraca miast i gmin na pograniczu polsko-niemieckim [w:] Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa, red. Bingen D., Malinowski K., Wyd. Instytut Zachodni, Poznań 2000.
  3. Sakson A., Polsko-niemieckie stosunki społeczne i kulturalne, Wyd. Instytut Zachodni, Poznań 2013.
  4. Sakson A., Warszawa: studia o Niemcach i ich relacjach z Polakami, Wyd. Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010.
  5. Wolff-Powęska A., Bingena D., Polacy - Niemcy: sąsiedztwo z dystansu, Wyd. Instytut Zachodni, Poznań 2004.
Cited by
Show
ISSN
1896-8333
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu